HYL 528


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEZ ÇALIŞMASI- II HYL 528 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
2 28 0 30

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için, "HYL528-Tez Çalışması I" adlı dersi almış ve başarmış olmak zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin, tez konusuna ilişkin topladığı verileri analiz ederek, tez yönergesine uygun tez yazmaktır.
Dersin İçeriği Bu derste, tezin verilerinin istatistiksel analizi yapılır. Bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler yazılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Verilerin istatistiksel analizini yapar. ÖÇ-2. Tezin bulgular bölümünü yazar. ÖÇ-3. Tezin tartışma bölümünü yazar. ÖÇ-4. Tezin sonuç ve öneriler bölümünü yazar. ÖÇ-5. Tezi, jüri üyelerine teslim etmek üzere tamamlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Verilerin istatistiksel analizinin yapılması
2. Hafta Verilerin istatistiksel analizinin yapılması
3. Hafta Tablo ve grafiklerin hazırlanması
4. Hafta Tablo ve grafiklerin hazırlanması
5. Hafta Bulgular bölümünün yazılması
6. Hafta Bulgular bölümünün yazılması
7. Hafta Tartışma bölümünün yazılması
8. Hafta Tartışma bölümünün yazılması
9. Hafta Tartışma bölümünün yazılması
10. Hafta Tartışma bölümünün yazılması
11. Hafta Tartışma bölümünün yazılması
12. Hafta Tartışma bölümünün yazılması
13. Hafta Sonuç ve önerilerin yazılması
14. Hafta Tezin tamamlanması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 100
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Ufuk Üniversitesi Tez Yazım Yönergesi 2.Tez konusu ile çeşitli ilgili bilimsel makale ve kitaplar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

4

4

5

5

1

1

3

4

1

4

ÖÇ2

4

4

5

5

1

1

3

4

1

4

ÖÇ3

4

4

5

5

1

1

3

4

1

4

ÖÇ4

4

4

5

5

1

1

3

4

1

4

ÖÇ5

4

4

5

5

1

1

3

4

1

4

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek