HYL 505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİYOİSTATİSTİK HYL 505 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 2 0 82 100 210 3 7

Ders Sorumluları Prof. Dr. Özkan ÜNVER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı; bilimsel araştırmaların analizinde kullanılan istatistik bilgisi ve paket programlarının kullanımının öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Hemşirelik alanında yapılacak araştırmalarda kullanılmak üzere gerekli olan temel biyoistatistik bilgilerini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: Ö.Ç.1-Bilimsel araştırma sürecinde kullanılan istatistik bilgisini açıklar. Ö.Ç.2-SPSS paket programını kullanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Biyoistatistikte temel kavramlar (örnek,yığın, değişken, bilgi toplama)
2. Hafta Bilgi toplama yöntemleri
3. Hafta Merkezsel eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, mod, ortanca)
4. Hafta Dağılım ölçüleri (varyans, standart sapma, değişim katsayısı)
5. Hafta Tahmin tek yığın
6. Hafta Hipotez testi (tek yığın)
7. Hafta Örnek Problemler
8. Hafta Hipotez testi tek yığın
9. Hafta İki yığın farkı
10. Hafta İki yığın farkı
11. Hafta Yığın varyansı ile ilgili tahmin
12. Hafta Korelasyon ve regresyon analizi
13. Hafta Korelasyon ve regresyon analizi
14. Hafta Parametre dışı istatistikler ve genel sınav
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınevi, 15. Baskı, Ankara, 2012. 2.Sümbüloğlu K, Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler, Abc Matbaacılık, Yenilemiş 5. Baskı, Ankara, 2000. 3.Dişçi R, Temel ve Klinik Biyoistatistik, İstanbul Tıp Kitabevi, Yenilenmiş 2. Baskı, İstanbul, 2012.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

4

4

5

2

5

2

3

1

3

ÖÇ2

1

3

4

5

2

5

2

3

1

3

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek