Psychological Counseling and Guidance (Non-thesis)


General Information

Bölümümüz akademik kadrosunda 1 profesör, 6 doktor öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Qualification Awarded

The students who successfully complete the program are awarded the degree of master of science in Psychological Counseling and Guidance.

Level of Qualification

Master Degree (Second Cycle)

Admission Requirements

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda Tezsiz Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin eğitim fakültelerinin rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve diğer fakültelerin psikoloji, çocuk gelişimi ve sosyal hizmetler programlarından birinden mezun olmaları gerekmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda Tezsiz Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Arrangements for the Recognition of Prior Learning

The rules for recognition of formal prior learning are well defined. A student who is currently enrolled in a Master's Degree programme in the same discipline at another institution and has successfully completed at least one semester, upon submitting all required documents before the deadline, may transfer to the Master's Programme at UFUK University upon the recommendation of the department administration and with the approval of the Administrative Committee of the Graduate School. The decision taken will also include eligibility for exemption from some course requirements of the graduate program. 

Qualification Requirements and Regulations

As stated in the admission requimerents.

Profile of the Programme

Psychological Counseling and Guidance MSc Program aims to train professionals with a good command of Psychological Counseling knowledge, skills, attitudes and professional ethics of counseling and keep them up-to-date and with sufficient knowledge of statistical and research methods.

Key Learning Outcomes
 1. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ve literatürüne ilişkin kuramsal bilgi birikimine sahiptir.
 2. Başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptir.
 3. Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.
 4. Psikolojik danışma kuramları ve modelleri çerçevesinde danışan problemlerini kavramsallaştırarak uygun psikolojik danışma beceri ve müdahalelerini seçer.
 5. Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirir.
 6. Bir uzman olarak bireyle psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir şekilde sergiler.
 7. Kariyer danışmanlığı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini bilimsel bir bakış açısıyla sentezler.
 8. Bir araştırmacı olarak bilimsel yöntem ve tekniklere ve etik ilkelere ilişkin bilgiye ve anlayışa sahiptir.
 9. Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.
 10. Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.
 11. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.
 12. Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.
 13. Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.
 14. Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.
 15. Eğitim ve ruh sağlığı gibi psikolojik danışma alanlarına ilişkin kapsamlı bir bilgi birikimine sahiptir.
 16. Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.
 17. Kişisel ve mesleki yaşamında yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutuma sahiptir.
 18. Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Occupational Profiles of Graduates

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans (tezsiz) programından başarıyla mezun olan öğrenciler;

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde,
 • Özel eğitim kurumlarında,
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,
 • Özel psikolojik danışma ve psikoterapi merkezlerinde,
 • Özel şirketler, sağlık kuruluşları ve işletmelerin insan kaynakları ve eğitim birimleri başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda uzman psikolojik danışman unvanı ile çalışabilirler.
Access to Further Studies
Courses - Term, Credit and ECTS Credit
- 1 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
1
Compulsory
RPD507
Career Counseling and Guidance
3
7,5
1
Compulsory
RPD519
Contemporary Psychological Counseling Theories
3
7,5
1
Compulsory
RPD521
Personality and Developmental Problems
3
7,5
1
Compulsory
RPD527
Educational Statistics and Practices
3
7,5
1
Compulsory
RPD529
Advanced Developmental Psychology
3
7,5
- 2 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
2
Compulsory
RPD509
Research Methods and Techniques
3
7,5
2
Compulsory
RPD512
Marriage and Family Psychological Counseling
3
7,5
2
Compulsory
RPD514
Group Counseling
3
7,5
2
Compulsory
RPD516
Individual Counseling Practice
3
7,5
2
Compulsory
RPD517
Principles and Techniques of Psychological Counseling
3
7,5
- 3 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
3
Compulsory
RPD511
Ethical and Legal Issues in Psychological Counseling
3
7,5
3
Compulsory
RPD523
Term Project
0
30
Examination Regulations, Assessment and Grading

Students are required to take a mid-term and final examination for course evaluation. The final grade is based on the mid-term examination grade and the final examination grade with the contribution of 40% and 60% respectively. To pass any course, a student must receive at least 60 out of 100. Students whose Cum GPA are at least 2.50 are considered successful. Students whose Cum GPA lower than 2.5 (CB) must retake the courses that they had CC grades.The assessment for each course is described in detail in "Individual Course Description".

Graduation Requirements

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için Dersler- Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi bölümünde belirtilen derslerden geçer not almaları gerekmektedir.

Mode of Study

Full-time

Programme Director

Prof. Dr. Mustafa KILIÇ (Eğitim Fakültesi Dekanı/Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı)

Ufuk Üniversitesi

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Dr. Rıdvan Ege İncek Kampüsü

Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix
NQF-HETR/Program Competencies Matrix

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sosyal hizmetler alanındaki alt uzmanlık dallarında güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir

1- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ve literatürüne ilişkin kuramsal bilgi birikimine sahiptir.

2- Başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptir.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

7- Kariyer danışmanlığı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini bilimsel bir bakış açısıyla sentezler.

8- Bir araştırmacı olarak bilimsel yöntem ve tekniklere ve etik ilkelere ilişkin bilgiye ve anlayışa sahiptir.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

12- Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.

13- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

15- Eğitim ve ruh sağlığı gibi psikolojik danışma alanlarına ilişkin kapsamlı bir bilgi birikimine sahiptir.

Bilgi 2

Sosyal hizmetler alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.

2- Başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptir.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

7- Kariyer danışmanlığı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini bilimsel bir bakış açısıyla sentezler.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

13- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

Bilgi 3

Sosyal hizmetler alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

Bilgi 4

Sosyal hizmetler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

8- Bir araştırmacı olarak bilimsel yöntem ve tekniklere ve etik ilkelere ilişkin bilgiye ve anlayışa sahiptir.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

Beceriler 1

Sosyal hizmetler alanında edindiği alt uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

1- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ve literatürüne ilişkin kuramsal bilgi birikimine sahiptir.

4- Psikolojik danışma kuramları ve modelleri çerçevesinde danışan problemlerini kavramsallaştırarak uygun psikolojik danışma beceri ve müdahalelerini seçer.

5- Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirir.

6- Bir uzman olarak bireyle psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir şekilde sergiler.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

13- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

Beceriler 2

Sosyal hizmetler alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

7- Kariyer danışmanlığı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini bilimsel bir bakış açısıyla sentezler.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

Beceriler 3

Sosyal hizmetler alanında yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

8- Bir araştırmacı olarak bilimsel yöntem ve tekniklere ve etik ilkelere ilişkin bilgiye ve anlayışa sahiptir.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

Beceriler 4

Sosyal hizmetler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

13-  Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

Beceriler 5

Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

8- Bir araştırmacı olarak bilimsel yöntem ve tekniklere ve etik ilkelere ilişkin bilgiye ve anlayışa sahiptir.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren hususları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

2- Başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptir.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

4- Psikolojik danışma kuramları ve modelleri çerçevesinde danışan problemlerini kavramsallaştırarak uygun psikolojik danışma beceri ve müdahalelerini seçer.

5- Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirir.

6- Bir uzman olarak bireyle psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir şekilde sergiler.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

13- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

4- Psikolojik danışma kuramları ve modelleri çerçevesinde danışan problemlerini kavramsallaştırarak uygun psikolojik danışma beceri ve müdahalelerini seçer.

5- Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirir.

6- Bir uzman olarak bireyle psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir şekilde sergiler.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

13- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 3

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

4- Psikolojik danışma kuramları ve modelleri çerçevesinde danışan problemlerini kavramsallaştırarak uygun psikolojik danışma beceri ve müdahalelerini seçer.

6- Bir uzman olarak bireyle psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir şekilde sergiler.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 4

Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

12- Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.

16- Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 5

Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

11-  Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

12- Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.

16- Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir

Yetkinlik(Öğrenme) 1

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

2- Başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptir.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

7- Kariyer danışmanlığı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini bilimsel bir bakış açısıyla sentezler.

15- Eğitim ve ruh sağlığı gibi psikolojik danışma alanlarına ilişkin kapsamlı bir bilgi birikimine sahiptir.

17- Kişisel ve mesleki yaşamında yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutuma sahiptir.

Yetkinlik(Öğrenme) 2

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

16- Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.

17- Kişisel ve mesleki yaşamında yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutuma sahiptir.

Yetkinlik(Öğrenme) 3

İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

8- Bir araştırmacı olarak bilimsel yöntem ve tekniklere ve etik ilkelere ilişkin bilgiye ve anlayışa sahiptir.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

12- Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.

16- Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 1

Sosyal hizmetler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

12- Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 2

Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakışaçısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

13- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.            

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 3

Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

18- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Yetkinlik(Alana Özgü) 1

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

16- Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 2

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

16- Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 3

Sosyal hizmetler alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

2- Başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptir.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

6- Bir uzman olarak bireyle psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir şekilde sergiler.

7- Kariyer danışmanlığı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini bilimsel bir bakış açısıyla sentezler.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

13- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

Yetkinlik(Alana Özgü) 4

Sosyal hizmetler alanındaki güncel gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirir.

12- Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.

Yetkinlik(Alana Özgü) 5

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

Yetkinlik(Alana Özgü) 6

Sosyal hizmetlerin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sosyal hizmetler politikası çalışmalarına katkıda bulunur.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

12- Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.

Yetkinlik(Alana Özgü) 7

Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır.

16- Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.