Psychological Counseling and Guidance


General Information

Bölümümüz akademik kadrosunda 1 profesör, 6 doktor öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Qualification Awarded

The students who successfully complete the program are awarded the degree of master of science in Psychological Counseling and Guidance.

Level of Qualification

Master Degree (Second Cycle)

Admission Requirements

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin;

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve
 • Psikoloji ( 1 yıllık bilimsel hazırlık koşuluyla) bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Arrangements for the Recognition of Prior Learning

The rules for recognition of formal prior learning are well defined. A student who is currently enrolled in a Master's Degree programme in the same discipline at another institution and has successfully completed at least one semester, upon submitting all required documents before the deadline, may transfer to the Master's Programme at UFUK University upon the recommendation of the department administration and with the approval of the Administrative Committee of the Graduate School. The decision taken will also include eligibility for exemption from some course requirements of the graduate program. 

Qualification Requirements and Regulations

Kabul koşullarında belirtildiği gibidir.

Profile of the Programme

Psychological Counseling and Guidance MSc Program aims to train professionals with a good command of Psychological Counseling knowledge, skills, attitudes and professional ethics of counseling and keep them up-to-date and with sufficient knowledge of statistical and research methods.

Key Learning Outcomes
 1. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ve literatürüne ilişkin kuramsal bilgi birikimine sahiptir.
 2. Başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptir.
 3. Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.
 4. Psikolojik danışma kuramları ve modelleri çerçevesinde danışan problemlerini kavramsallaştırarak uygun psikolojik danışma beceri ve müdahalelerini seçer.
 5. Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirir.
 6. Bir uzman olarak bireyle psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir şekilde sergiler.
 7. Kariyer danışmanlığı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini bilimsel bir bakış açısıyla sentezler.
 8. Bir araştırmacı olarak bilimsel yöntem ve tekniklere ve etik ilkelere ilişkin bilgiye ve anlayışa sahiptir.
 9. Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.
 10. Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.
 11. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.
 12. Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.
 13. Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.
 14. Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.
 15. Eğitim ve ruh sağlığı gibi psikolojik danışma alanlarına ilişkin kapsamlı bir bilgi birikimine sahiptir.
 16. Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.
 17. Kişisel ve mesleki yaşamında yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutuma sahiptir.
 18. Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Occupational Profiles of Graduates

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans (tezli) programından başarıyla mezun olan öğrenciler;

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde,
 • Özel eğitim kurumlarında,
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,
 • Özel psikolojik danışma ve psikoterapi merkezlerinde,
 • Üniversitelerin psikolojik danışma birimlerinde,
 • Özel şirketler, sağlık kuruluşları ve işletmelerin insan kaynakları ve eğitim birimleri başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda uzman psikolojik danışman unvanı ile çalışabilirler.
 • Buna ek olarak üniversitelerin akademik kadrolarında araştırma görevlisi ve/veya öğretim görevlisi unvanıyla çalışabilirler.
Access to Further Studies

Graduates who successfully completed the Master's Degree may apply to doctorate (third cycle) programmes in the same or in related disciplines.

Courses - Term, Credit and ECTS Credit
- 1 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
1
Compulsory
RPD507
Career Counseling and Vocational Guidance
3
7,5
1
Compulsory
RPD519
Contemporary Psychological Counseling Theories
3
7,5
1
Compulsory
RPD521
Personality and Developmental Problems
3
7,5
1
Compulsory
RPD527
Educational Statistics and Practices
3
7,5
- 2 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
2
Compulsory
RPD509
Research Methods and Techniques
3
7,5
2
Compulsory
RPD512
Marriage and Family Psychological Counseling
3
7,5
2
Compulsory
RPD514
Group Counseling
3
7,5
2
Compulsory
RPD516
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması
3
7.5
- 3 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
3
Compulsory
RPD531
Seminar
0
15
- 4 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
4
Compulsory
RPD532
Thesis Study
0
45
Examination Regulations, Assessment and Grading

Students are required to take a mid-term and final examination for course evaluation. The final grade is based on the mid-term examination grade and the final examination grade with the contribution of 40% and 60% respectively. To pass any course, a student must receive at least 60 out of 100. Students whose Cum GPA are at least 2.50 are considered successful. Students whose Cum GPA lower than 2.5 (CB) must retake the courses that they had CC grades.The assessment for each course is described in detail in "Individual Course Description".

Graduation Requirements

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için Dersler- Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi bölümünde belirtilen 9 dersten geçer not almaları gerekmektedir.

Mode of Study

Full-time

Programme Director

Prof.Dr. Emel Ültanır (Chair of the Department of Educational Sciences)

Ufuk University

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmnalık Anabilim Dalı

Dr. Rıdvan Ege İncek Kampüsü

Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

RPD507

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

RPD509

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

RPD513

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

RPD514

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

RPD519

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

RPD521

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

RPD527

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

RPD529

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

RPD531

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

X

X

NQF-HETR/Program Competencies Matrix

TYYÇ

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL)

BİLGİ 1

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

BİLGİ 2

 

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

BİLGİ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ 4

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2.BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)

BECERİLER 1

X

 

 

X

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

BECERİLER 2

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER 3

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER 4

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

BECERİLER 5

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME)

YETKİNLİK 1

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

YETKİNLİK 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

4.YETKİNLİK (ÖĞRENME)

YETKİNLİK 1

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

5.YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL)

YETKİNLİK 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

6.YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ)

YETKİNLİK 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

YETKİNLİK 3

 

X

X

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X