Psychological Counseling and Guidance


General Information

Bölümümüz akademik kadrosunda 3 profesör,  8 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Qualification Awarded

The students who successfully complete the program are awarded the degree of Master of Science in Psychological Counseling and Guidance.

Level of Qualification

Master Degree (Second Cycle)

Admission Requirements

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin;

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve
  • Psikoloji ( 1 yıllık Bilimsel Hazırlık koşuluyla) bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Arrangements for the Recognition of Prior Learning

The rules for recognition of formal prior learning are well defined. A student who is currently enrolled in a Master's Degree programme in the same discipline at another institution and has successfully completed at least one semester, upon submitting all required documents before the deadline, may transfer to the Master's Programme at UFUK University upon the recommendation of the department administration and with the approval of the Administrative Committee of the Graduate School. The decision taken will also include eligibility for exemption from some course requirements of the graduate program. 

Qualification Requirements and Regulations

Kabul koşullarında belirtildiği gibidir.

Profile of the Programme

Psychological Counseling and Guidance MSc Program aims to train professionals with a good command of Psychological Counseling knowledge, skills, attitudes and professional ethics of counseling and keep them up-to-date and with sufficient knowledge of statistical and research methods.

Key Learning Outcomes

3. Gerçekleştirilen bireysel danışmaların iyi ve kötü yanlarını eleştirebilir.

5. Bireyin gelişim dönemi özelliklerini bilir ve bireyin öğrenmeye hazırbulunuşluk seviyesinin özelliklerini belirler.

6.  Bireylere ve gruplara mesleksel, kişisel ve eğitsel boyutlarda gerekli olan testleri uygular, değerlendirir ve yorumlar.

7. Grupla psikolojik danışma ilke ve tekniklerini bilir.

8. Bireyle ve grupla psikolojik danışma oturumlarını yönetirken farklı psikolojik danışma kuramlarının tekniklerinden yararlanabilir.

10. Bu madde kalkacak.

12. Çok kültürlü yaklaşımı benimser.

14. Nitel ve nicel araştırmalara yönelik uygun istatistik tekniklerini seçebilir ve bu teknikleri hem kayıt üzerinde hem de bilgisayar ortamında uygulayabilir.

16. Bu madde kalkacak.

18. Grupla psikolojik danışma oturumlarını grubun ihtiyacına yönelik şekilde düzenler ve sürdürür.

19. Mesleki rehberlik etkinliklerini/yardımlarını düzenleyebilir/yürütebilir.

20.  Danışmanlık sürecini çok kültürlü yaklaşımı benimseyerek düzenleyebilir.

Occupational Profiles of Graduates
Access to Further Studies

Graduates who successfully completed the Master's Degree may apply to doctorate (third cycle) programmes in the same or in related disciplines.

Courses - Term, Credit and ECTS Credit
- 1 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
1
Compulsory
RPD519
Contemporary Psychological Counseling Theories
3
7,5
1
Compulsory
RPD521
Personality and Developmental Problems
3
7,5
1
Compulsory
RPD527
Educational Statistics and Practices
3
7.5
1
Compulsory
RPD 529
Advanced Developmental Psychology
3
7,5
- 2 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
2
Compulsory
RPD507
Career Counseling and Guidance
3
7,5
2
Compulsory
RPD508
Principles and Techniques of Counseling
3
7,5
2
Compulsory
RPD509
Research Methods and Techniques
3
7,5
2
Compulsory
RPD514
Group Counseling
3
7,5
Examination Regulations, Assessment and Grading

Students are required to take a mid-term and final examination for course evaluation. The final grade is based on the mid-term examination grade and the final examination grade with the contribution of 40% and 60% respectively. To pass any course, a student must receive at least 60 out of 100. Students whose Cum GPA are at least 2.50 are considered successful. Students whose Cum GPA lower than 2.5 (CB) must retake the courses that they had CC grades.The assessment for each course is described in detail in "Individual Course Description".

Graduation Requirements
Mode of Study

Full-time

Programme Director

Prof.Dr. Emel Ültanır (Chair of the Department of Educational Sciences)

Ufuk University

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmnalık Anabilim Dalı

Dr. Rıdvan Ege İncek Kampüsü

Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

RPD 505

X

 

X

X

X

X

 

X

  

X

X

X

 

X

X

X

  

X

X

 

X

X

X

X

 

RPD 517

X

 

X

  

X

X

X

X

X

 

X

   

X

    

X

X

X

 

X

  

RPD 507

X

  

X

    

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

  

X

X

  

RPD 509

 

X

 

X

 

X

   

X

   

X

       

X

    

X

RPD 508

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

  

X

  

X

 

X

X

  

X

X

  

RPD 510

 

X

           

X

       

X

X

    

RPD 514

X

X

 

X

  

X

X

  

X

    

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

RPD 520

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NQF-HETR/Program Competencies Matrix

Base Field:

Social Service

Programme Key Learning Outcomes

Qualification Framework for Higher Education in Turkey (Level7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Knowledge

1

                                                      

1

Bilgi

2

                                                      

2

3

                                                       

4

                                                       
 

Skills

1

                                                      

1

Beceri

2

                                                      

2

3

                                                      

3

4

                                                       

5

                                                       
 

Working Independenty and Taking Responsibiliy

1

                                                      

1

Working Independenty and Taking Responsibiliy

2

                                                      

2

3

                                                      

3

4

                                                       

5

                                                       

Learning Competence

1

                                                      

1

Learning Competence

2

                                                       

3

                                                       

Communicatin and Social Competence

1

                                                      

1

Communication and Social Competence

2

                                                      

2

3

                                                      

3

                                                       

4

Field-Specific Competence

1

                                                      

1

Field-Specific Competence

2

                                                      

2

3

                                                      

3

4

                                                       

5

                                                       

6

                                                       

7