SEÇ105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇ105 Yaşlı Bakım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14 14 2 30 1 1

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. F.Türkan ÖNCÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İnsan davranışlarının bilimsel yönden incelenmesi bilgi, tutum ve davranışların kazandırılması
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) Bireyi tanıma bilgisinin kazanılması ÖÇ-2) Toplum ve toplumsal yapıyı algılayabilme becerisinin kazanılması ÖÇ-3) Motivasyon ve güdüler konusunda bilgi sahibi olması ÖÇ-4) Stres ile baş etme yollarının öğrenilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Davranış bilimlerinin tanımı ve temel kavramlar
2. Hafta Bilinç, bilincin değişik oluşumları.
3. Hafta Kişilik kavramı psikososyal ve psikoseksüel gelişim dönemleri.
4. Hafta İnsan ihtiyaçları hiyerarşisi,savunma mekanizmaları
5. Hafta Yaşam boyu insan gelişimi - Yaşlı psikolojisi
6. Hafta Dürtüler ve güdülenme
7. Hafta Motivasyon
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sosyal yapı ve sosyal ilişkiler
10. Hafta Tutumlar, önyargı
11. Hafta Öğrenme ve motivasyon
12. Hafta Stres ve stresle baş etme yöntemleri
13. Hafta Davranış bozuklukları
14. Hafta İlişkide güçlük yaratan hasta davranışları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

Program Yeterlilikleri (PY)  ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

   

2

4

 

3

 

 

2

 

 

2

4

2

ÖÇ2

    

5

 

4

 

 

3

 

 

3

5

3

ÖÇ3

    

4

 

5

 

 

2

 

 

3

5

3

ÖÇ4

    

5

 

2

 

 

3

 

 

2

4

2

                 
                  
                  

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek