Yaşlı Bakım


Genel Bilgi

           Ufuk Üniversitesi 2002-2003 Eğitim – Öğretim yılında eğitim başlamıştır. Yaşlı Bakım Program’da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okuluna bağlı olarak 2011-2012 öğretim yılında öğretime açılmıştır. Bu programın amacı; yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alarak, yaşa ve hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi ve günlük yaşam aktivitelerini kaliteli bir şekilde sürdürmelerine yardım edecek teknik eleman yetiştirmektir.

            Yaşlı Bakım Programına her yıl 30 kontenjan alınmaktadır. Bölüm dili Türkçedir. 

Kazanılan Derece

Yaşlı Bakım, Ön Lisans 

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine Yaşlı Bakım Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Programdan mezun olanlar, yaşlı bakım hizmetlerinin verildiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hastaneler, Belediyeler,  Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel  Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalarda, uzman gözetiminde çalışabilirler.

Program Kazanımları

1)      Alanı ile ilgili temel kavramları, kuramları, teknolojileri bilme

2)      Alanın gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma bu alanda kurumsal ve uygulama bilgileri kazanma

3)      Yaşlılarda görülen hastalıkları ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olma

4)      Yaşlı bakım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi becerileri kullanarak verileri değerlendirebilme, sorunları tanıyabilme, kanıta dayalı sorunlara çözüm önerileri geliştirme ve ortaya çıkan sonuçları değerlendirebilme becerisine sahip olma

5)      Alanı ile ilgili araç gereç ve teknolojileri kullanabilme

6)      Yaşlı bakım alanında bir görevi bağımsız olarak yürütebilme, karşılaştığı sorunlarla çözüm önerileri getirebilme, ekip üyeleri ile etkili iletişim kurabilme

7)      Sağlıklı yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olma bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve uygulayabilme

8)      Etkili iletişim teknikleri kullanabilme

9)      Yaşlı bakım alanında ilgili kurum ve kuruluşlarla düşüncelerini ve sorunları paylaşabilme

10)  Yaşlı bakım alanında toplumun ve dünya gündemindeki olayları yabancı kaynaklardan takip edebilme

11)  Alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik, risk değerlendirmesi yapabilme, çevre koruma bilgisine sahip olma

12)  Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve meslek etiği bilincine sahip olma

13)  Alanı ile ilgili karşılaşılan ani problemlerde çözüm üretebilme, takımda sorumluluk alabilme

14)  Verdiği hizmetlerde kalite bilincine sahip olma

15)  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 

İstihdam Olanakları

Yaşlı Bakım Programından mezun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hastaneler, Belediyeler,  Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel  Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevlerinde çalışabilirler. 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Hemşirelik, Fizyoterapi, Diyetetik bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Seçmeli
SEC101
ÇEVRE KORUMA
2
2
1
Seçmeli
SEÇ105
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
1
1
1
Mesleki
YBH101
TEMEL GERONTOLOJİ
3
4
1
Mesleki
YBH103
YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI I
5
8
1
Mesleki
YBH107
BESLENME İLKELERİ
2
3
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
SHM104
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
2
2
2
Zorunlu
SHM106
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
2
Zorunlu
SMH102
FARMAKOLOJİ
2
2
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Seçmeli
SEÇ106
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
2
1
2
Seçmeli
SEÇ108
İLK YARDIM
2
2
2
Mesleki
YBH102
GERİATRİK PSİKİYATRİ
3
3
2
Mesleki
YBH104
YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI II
4
4
2
Mesleki
YBH106
SOSYAL HİZMETLER
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Zorunlu
TAR201
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
2
2
3
Seçmeli
SEÇ201
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
3
Seçmeli
SEÇ205
İLETİŞİM
2
2
3
Mesleki
YBH203
YAŞLILARDA NÖROLOJİK SİSTEM HASTALIKLARI
2
3
3
Mesleki
YBH205
YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI III
4
6
3
Mesleki
YBH207
YAŞLILARDA KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
2
3
3
Mesleki
YBH209
YAŞLILARDA SOSYAL REHABİLİTASYON
2
3
3
Mesleki
YBH211
YAŞLILARDA FİZİKSEL REHABİLİTASYON
3
4
3
Mesleki
YBH 213
MASAJ
2
2
3
Mesleki
YBH215
HASTALIKLAR BİLGİSİ
2
2
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
TAR202
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
2
2
4
Mesleki
YBH202
KLİNİK UYGULAMA
12
28
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Har f Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

Olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

 Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer YÜKSEL

Dr. Öğr. Üyesi Seda USUBÜTÜN

Öğr.Gör.Yeşim ÇETİNKAYA ŞEN

Okt.Reyhan ERTÜRK

Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TUR101

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

ING101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

YBH101

3

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM103

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM105

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

YBH103

3

2

0

3

3

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

YBH107

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

SHM107

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM106

3

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

SEC105

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

TUR102

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

ING102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

YBH102

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM102

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

YBH108

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

YBH106

0

0

0

0

0

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

YBH104

3

3

2

3

3

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

SEC108

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC106

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

SEC102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

SEC205

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

SHM201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

YBH213

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

YBH203

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

YBH207

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

YBH209

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

2

0

0

YBH211

0

0

0

0

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

YBH205

3

3

3

3

3

3

0

0

0

2

0

0

3

0

0

SEC201

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

YBH202

3

3

3

3

2

3

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Temel Alan

Program Yeterlilikleri

 

 

 

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

1

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

1

Bilgi

2

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

3

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

4

x

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beceri

1

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

 

 

x

1

Beceri

2

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

 

 

x

2

3

 

x

x

 

 

x

 

 

x

x

 

 

x

 

 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

 

x

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

2

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

1

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

x

x

1

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

2

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

x

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

2

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

1

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

1

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

  2

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

x

 

x

2