HUK 565


Course Title Course Code Program Level
Tax Prosecution Law HUK 565 Master in Public Law M.A / M.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
01
(Fall)
14x3 42 3 7,5

Teaching Staff Dr. Öğr. Üyesi Hakan FURTUN
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites None.
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives Teach the basic principles of tax jurisprudence to students who graduate in the field of public law and to inform them about the problems arising in this field by theory and application
Course Content The organs constituting the tax judge law, the stages constituting the tax judge process and the principles of this process, the concept and types of the tax case, the legal aspects of the tax law and the judicial branch, relations of tax judgment with other branches of jurisdiction
Learning Outcomes (LO) Be able to explain the characteristics of the Turkish tax prosecution characteristics and the types of cases and distinguish the properties Be able to explain the ordinary and extraordinary ways of taxation in the tax case and to transfer it to the professional life Be able to understand the importance of the periods subject to tax cases Be able to use evidence types and proof procedures in tax cases in business life
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Introduction to the course (description of course, content and procedure, type and form of exams to be held and the criteria to be taken into consideration in evaluating the achievement, transfer of the obligations of the students within the scope of the regulation to be applied)
2. Week General Introduction (Concept of Law, Public Law and Private Law, Definition of Public Law and Its Sub-branches, Financial Law as a Public Law Subsection, Investigation Field and Sub-branches of Financial Law, Tax Law as a Sub-Branch of Financial Law)
3. Week Tax Law and Judicial Law (The Position and Nature of Tax Law in the Whole System of Legal System, Relations of Tax Law with Other Public Law Branches, Different Types and Types of Tax Law, Tax Law Proceedings as a Tax Law Type
4. Week Tax Law and Judicial Law (Concepts of Judicial and Judicial Law, The Position of Judicial Law in the Whole System of the Legal System, Concept and Definition of Judicial Law, Discrimination and Types of Judicial Law, Civil Trial Law, Criminal Trial Law, Administrative Trial Law, Tax Prosecution Law as a Sub-branch)
5. Week Tax Judgment Law (The Existence of Mutual Benefits of Tax Relating Parties and the Inevitability of Tax Disputes, The Concept of Tax Dispute and Solution of Tax Disputes, Administrative-Peaceful Solution of Tax Disputes, Judicial Solution of Tax Disputes)
6. Week Tax Judge Law (Functions of Tax Judge, Concept of Tax Judgment Law, Functions of Tax Law Law, Principles of Tax Judgment Law, Sources of Tax Law Law, Main Sources of Tax Law Law, Sources of Tax Law Law)
7. Week Midterms
8. Week Tax Orders and Tax Organs (Function of Tax Judge, Place of Tax Judge, Structure of Tax Judge, First Degree Tax Judge Merchants, Higher Degree Tax Judge Merchants)
9. Week Orders constituting the Tax Judgment and the Tax Judge (continue) (Proceedings in Tax Cases, Parties to the Tax Cases, Claimants in the Tax Crimes, Defendants in the Tax Crimes, Tax Cases, Proceedings constituting the Tax Judgment Process and Principles Related to this Process (Case Stage, Petition Case Stage, Case Stage Case Proceeding)
10. Week Progresses that constitute the Tax Judgment Process and Principles Related to this Process (Law Road Progress) Law Roads in the Tax Court (Disputed Tax Appeals with Appeal and Appeal Road, Ordinary Law Roads in the Tax Court, Appeal Law Road in the Tax Court and District Administrative Courts, Tax Lines and the Council of State)
11. Week Laws in the Tax Code (cont.) (Other Ordinary Laws in the Tax Court, Extraordinary Laws in the Tax Court, Appeal for the Benefit of the Law in the Tax Court, Renewal of the Judgment in the Tax Court)
12. Week Tax Disputes (The Concept of Tax Dispute, The Subject of Tax Dispute, Types of Tax Dispute, Consequences and Effects of Tax Dispute)
13. Week Relationship and Interaction of Tax Judge with Other Judiciary Branches (Relationship and Interaction of Tax Judge with General Administrative Judiciary, Relationship and Interaction of Tax Judge with Legal Judge, Relationship and Interaction of Tax Judge with Criminal Judge, Relationship and Interaction of Tax Judge with Account Judge, Constitution of Tax Judiciary Relationship and Interaction with the Judiciary)
14. Week General Review
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References ¥ Ahmet KUMRULU, Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, 1989 ¥ Yusuf KARAKOÇ, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, 1994 ¥ Yusuf KARAKOÇ, Vergi Yargılaması Hukuku, 1995 ¥ Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türkiye Vergi Yargısı Sistemi,1999 ¥ Metin TAŞ, Vergi Yargısı, 2005 ¥ Nihat EDİZDOĞAN, Metin TAŞ, Ali ÇELİKKAYA, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, 2007 ¥ Murat AYGÖRMEZ, Vergi Yargılama Hukukunda Görev ve Yetki, 2010 ¥ Şükrü KIZILOT, Zuhal KIZILOT, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 2014 ¥ Serdar ÇEVİK, Vergi Davaları ve Yargılama Usulü, 2016 ¥ Hasan DURSUN, Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davalarda Feragat ve Kabul, 2009 ¥ Mehmet Akif ÖZMEN, Yıldıray GENÇ, Örnek Olaylarla Vergi İhtilafları ve Vergi Yargısı İlke ve Esasları, 2011 ¥ Recep İBİŞ, Vergi Yargılamasında Re’sen Araştırma İlkesi, 2013 ¥ Mehmet TUNCER, Ahmet ESEN, Vergi ve Vergi Cezası Uyuşmazlıkları, 2000 ¥ Ümit Süleyman ÜSTÜN, Nasıl Bir Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı, 2013 ¥ Şahnaz GEREK, Ali Rıza AYDIN, Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, 2005 ¥ Yunus Emre YILMAZOĞLU, Vergi Yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması, 2015 ¥ Osman SARIARSLAN, Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Davalarda İlk İnceleme, 2014 ¥ Yaşar AYYILDIZ, Türk Vergi Yargısı, 2015 ¥ Mehmet YAŞİN, Türk Vergi Yargısı ve Vergisel Uyuşmazlıkların Dava Yoluyla Çözümü, 2006 ¥ Mehmet TANK, Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Vergi Yargılama Hukuklarında Delillerin Değerlendirilmesi, 2016 ¥ Mehmet YÜCE, Mali Yargılama Hukuku, 2016 ¥ Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Bilirkişilik, 2017 ¥ Özge TÜRKBAY, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Kanun Yolları , 2012 ¥ İdris Hakan FURTUN, Vergi Hukukunda Mahkemelerin Hukuk Yaratma - Kanun Boşluğu Doldurma Yetkileri , 2009 ¥ Ayrıca İdari Yargılama Usulu Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Şerhleri ile yargılama hukukuna dair ders kitapları
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)

 

 

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

O1

 5

 

 

 4

 

 

 

 4

 

 3

 

 

O2

 

3

 

 4

 5

 

 

 

 

 

 3

 

O3

 4

 3

 

 4

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

O4

 

 

 

 5

 

 5

 

 

 

 

 

 4