ING102


Course Title Course Code Program Level
Yabancı Dil Bilgisi II(İngilizce II) ING102 Justice Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
02
(Spring)
14*3 42 3 4

Teaching Staff Okt.Tuğba ÜLGER BABAYİĞİT
Language of Instruction İngilizce (English)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives Dersi alan öğrencilerin farklı dallarda kelime bilgilerinin artırılması, konuşma ve yazma İngilizceleri arasındaki ayrıma varmalarının sağlanması ve İngilizceyi kendilerine güven duyarak kullanabilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content İngiliz dilinin özelliklerini ve kurallarını öğreten, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerisi kazandıran derstir.
Learning Outcomes (LO) 1) Dersi alıp başarılı olan öğrenciler, ders içeriğinin yoğun bir parçası olan dilbilgisi bölümü ile ileriki yıllarda girebilecekleri ulusal ve uluslararası dil sınavlarında başarı gösterebilir. 2) Önemli bir diğer parçası olan konuşma bölümü ile kendilerini yabancı bir dilde rahatlıkla ifade edebilme yetisini kazanır. Sergilemiş oldukları proje ile bir topluluğa yabancı bir dilde nasıl hitap edileceğini öğrenmiş olurlar.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Time and condition clauses with future reference –I
2. Week Time and condition clauses with future reference-II
3. Week Expressions of time and preference; want, expect, love, bear etc.
4. Week Afterwards, after, until, as far as etc; phrases with time
5. Week Forming the passive
6. Week Reasons for using the passive; the agent
7. Week Causative get and have, get and have got, compound nouns
8. Week ARA SINAV
9. Week Reported speech-I
10. Week Reported speech-II
11. Week -İng forms and infinitives after verbs and prepositions
12. Week -ed and –ing adjectives; say,tell, talk, discuss, speak
13. Week Comperative and superlative adjectives, order of adjectives, compound adjectives
14. Week Comparisons, so and such; too, very, snough, quite, rather etc
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References Evans,V.,FCE Use Of English 2
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

 

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

 

 

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

    3