HEM102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMŞİRELİK ESASLARI HEM102 Hemşirelik Bölümü; 2023 Sonrası Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
56 112 112 224 504 12 17

Ders Sorumluları Dr. Tuğba Uluocak Köse
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hemşirelik Esasları dersinin amacı; öğrenciye hemşireliğin temel felsefesi ve hemşireliğin temel bilgi, rol, beceri ve uygulamalarını kavramasına yardımcı olmak, hemşirelik kavramları çerçevesinde bireylerin sağlık gereksinimlerini saptama, bütüncül bakış açısı ile değerlendirme ve hemşirelik süreci ile uygulama becerilerini yapmayı öğretmektir.
Dersin İçeriği Hemşirelik Esasları; hemşireliğin temel kavramlarının, ilkelerinin, yöntemlerinin ve uygulama becerilerinin öğretildiği derstir. Hemşirelik, Hemşirelik Tarihi, Hemşirelik Süreci, Eleştirel Düşünme Becerileri, Sağlık Sistemi, Sağlıklı Hastane Ortamı, Hasta Güvenliği, Temel İnsan Gereksinimlerinin Saptanması, Hemşirelik Bakımı ve Girişimleri, Fiziksel Değerlendirme ve Sistemlerin Değerlendirilmesi, Yaşam Bulguları, İlaç Uygulamaları, Sıvı-Elektrolit Dengesi, Kan Transfüzyonu, Perioperatif Hasta Bakımı, Yara Bakımı, Ölüm-Kayıp-Yas Kavramı.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Hemşirelik mesleğini ve mesleğin toplumsal önemini açıklayabilme ÖÇ-2. Hemşireliğin görev, yetki ve sorumluluklarını ve temel kavram ve kuramlarını sayabilme ÖÇ-3. İnsanı bütüncül olarak değerlendirme ve problem çözme becerisi kazanma ÖÇ-4. Temel ilke ve kavramlar doğrultusunda hemşirelik süreci idoğrultusunda bakım verebilme ÖÇ-5. Sağlıklı/hasta bireylerin eğitim gereksinimlerini saptayabilme ve sağlık eğitimi verebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hemşirelik, Hemşireliğin Tarihsel Süreci ve 21. Yüzyılda Hemşirelik, Hemşirelikte Temel Kavramlar, Sağlık Bakım Sistemi, Sağlık Ekibi ve Hemşirenin Rolleri, Beceri Laboratuvarı, Klinik Uygulama
2. Hafta Hemşirelikte Etik, Bilimsel Problem Çözme, Hemşirelik Süreci, Bütüncül Yaklaşım ve Hemşirelik Modelleri, Hemşirelik Bakımı, Beceri Laboratuvarı, Klinik Uygulama
3. Hafta Hasta Güvenliği, Güvenli Ortamın Sağlanması, Hastane Enfeksiyonları, Enfeksiyonların Önlenmesi, Enfeksiyon Kontrol İlkeleri ve Hemşirenin Rolleri, Cerrahi ve Tibbi Asepsi, Temel Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Yöntemleri. Beceri Laboratuvarı, Klinik Uygulama
4. Hafta Fiziksel Değerlendirme ve Yaşam Bulguları, Bireysel Hijyen, Derinin Değerlendirilmesi, Hijyen Uygulamaları (Ağız, Göz, Saç, Vücut Bakımı, Yatak banyosu ve Bit Tedavisi) Hareketin Değerlendirilmesi (Beden Duruşu, Vücut Mekanikleri, Hastayı Koruyucu ve Tedavi Edici Pozisyon Verme, Hastanın Mobilize Edilmesi ve Taşınması, Egzersiz Yaptırma, Masaj Yapma) Beceri Laboratuvarı, Klinik Uygulama
5. Hafta Güvenli İlaç Uygulamaları ve İlaç Uygulama Teknikleri (Oral İlaçlar, Parenteral İlaçlar, Topikal-Yerel İlaçlar) Kas İçi Enjeksiyon Yapma, Ven İçi Enjeksiyon Yapma, Deri İçi Enjeksiyon Yapma, Deri Altı Enjeksiyon Yapma, İnhalasyon Yoluyla İlaç Uygulama, Vajene İlaç Uygulama, Rektuma İlaç Uygulama, Beceri Laboratuvarı, Klinik Uygulama
6. Hafta Güvenli İlaç Uygulamaları ve İlaç Uygulama Teknikleri (Oral İlaçlar, Parenteral İlaçlar, Topikal-Yerel İlaçlar) Kas İçi Enjeksiyon Yapma, Ven İçi Enjeksiyon Yapma, Deri İçi Enjeksiyon Yapma, Deri Altı Enjeksiyon Yapma, İnhalasyon Yoluyla İlaç Uygulama, Vajene İlaç Uygulama, Rektuma İlaç Uygulama, Beceri Laboratuvarı, Klinik Uygulama
7. Hafta Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu, Kan Alma Eğitimi, Sıvı-Elektrolit Dengesinin Sürdürülmesi, İntravenöz Sıvı Tedavisi, Beceri Laboratuvarı, Klinik Uygulama
8. Hafta Sistemlerin Değerlendirilmesi: Solunum Sistemi (Oksijenazasyon, Solunumun Sürdürülmesi, Trakeostomi Bakımı), Sindirimin Değerlendirilmesi (Beslenme, Nazogastrik/Gastrostomi/ Jejunostomi ve Bakımı), Beceri Laboratuvarı, Klinik Uygulama
9. Hafta Boşaltım ve Üriner Sistemin Değerlendirilmesi (Bağırsak Boşatımının Değerlendirilmesi ve Bakımı), Üriner Sistemin Değerlendirilmesi (Üriner Sistemnin Değerlendirilmesi, Kateterizasyon Uygulama ve Bakımı), Beceri Laboratuvarı, Klinik Uygulama
10. Hafta Perioperatif Bakım, Ağrı Yönetimi, Taburculuk ve Sağlık Eğitimi Verme, Beceri Laboratuvarı, Klinik Uygulama
11. Hafta Yara Bakımı, Beceri Laboratuvarı, Klinik Uygulama
12. Hafta Atık Yönetimi, Beceri Laboratuvarı, Klinik Uygulama
13. Hafta Uyku ve Dinlenmenin Değerlendirilmesi, İletişim ve Sağlık İletişimi, Beceri Laboratuvarı, Klinik Uygulama
14. Hafta Kayıp, Ölüm, Yas Tutma ve Hemşirelik, Beceri Laboratuvarı, Klinik Uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Akça Ay F (Ed), Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri, Geliştirilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, İstanbul, 2019. 2-Atabek Aştı T., Karadağ A, Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2016. 3- Uysal N, Çakırcalı E (Ed), Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Lippincott Williams Author Wilkins, Constance Hirnle, Palme Yayıncılık, 2014. 4- Görgülü Selma, Hemşireler için Fiziksel Muayene Yöntemleri, İstanbul Tıp Kitabevi, 2014.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

ÖÇ3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

ÖÇ4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

ÖÇ5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek