MYM102


Course Title Course Code Program Level
MUHASEBE II MYM102 Health Institutions Management Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
02
(Spring)
42 42 3 5

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives
Course Content Bu ders, işletmelerin, dönem içi işlemler ve dönem sonu envanteri ile, finansal nitelikli işlemlerinin muhasebe kayıtları yoluyla, denkleştirme, düzeltme ve dönem kâr/zararına ulaşma işlemleri konularından oluşmaktadır.
Learning Outcomes (LO) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin dönem sonu muhasebe uygulamaları alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İşletmelerin muhasebe bölümlerine düşen görev ve sorumlulukların farkına varabilme, 2- Mevzuattaki ve muhasebe literatüründe yer alan esasları açıklayabilme, 3- Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının dönem içi ve kısmen dönem sonu kayıtlarını yapabilme, 4- Herhangi bir ticari işlemin muhasebe kaydını yapabilme.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week
2. Week Mali borçlar kayıt ve düzeni
3. Week Ticari borçlar kayıt ve düzeni
4. Week Alınan avanslar kayıt ve düzeni
5. Week Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler kayıt ve düzeni
6. Week Borç ve gider karşılıkları kayıt ve düzeni
7. Week Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları kayıt ve düzeni
8. Week Ödenmiş sermaye kayıt ve düzeni
9. Week Sermaye yedekleri kayıt ve düzeni
10. Week Kâr yedekleri kayıt ve düzeni
11. Week Gelir/gider hesapları incelenmesi
12. Week Maliyet hesapları incelenmesi
13. Week Kapanış Kayıtları ile Dönem Sonu Bilançosu ve Gelir Tablosunun Hazırlanması, mizan çıkartılması
14. Week Genel Tekrar
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References Genel Muhasebe Prof. Dr. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe (Prof Dr. Yurdakul Çaldağ), Genel Muhasebe (Ertuğrul Çetiner), Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması (Pof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Orhan Sevilengül)
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)