TUR101


Course Title Course Code Program Level
TÜRK DİLİ 1 TUR101 Health Institutions Management Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
01
(Fall)
28 28 2 2

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives
Course Content
Learning Outcomes (LO)
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week
2. Week Dil ve düşünce ilişkisi.
3. Week
4. Week Kültür: Dil ve düşünce ilişkisi, kültür çeşitleri.
5. Week Medeniyet.
6. Week Dilekçe yazımı.
7. Week Yeryüzündeki diller: dillerin doğuşu, türleri, sınıflandırılması.
8. Week Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri.
9. Week Türk dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi.
10. Week Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.
11. Week Dil bilgisi ve bölümleri: ses ve şekil bilgisi.
12. Week Türkiye Türkçesine yabancı dillerden geçen ögeler.
13. Week Yazım kuralları ve uygulaması.
14. Week Noktalama işaretleri ve kullanımlarıyla ilgili uygulamalar.
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)