MYB100


Course Title Course Code Program Level
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MYB100 Business Management Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
01
(Fall)
2 1 42 3 4

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives
Course Content
Learning Outcomes (LO) ÖÇ1- Bu dersin sonunda öğrenci kendi alanlarında teknoloji kullanımı ile ilgili temel terimleri tanımlayabilir. ÖÇ2- Bilgisayar türleri ve işlevlerini tanımlayabilir ÖÇ3- Bilgisayarı güvenli şekilde açıp kapatabilir, uygulama programlarını kullanabilir ÖÇ4- Ofis yazılımlarını eğitim amaçlı kullanabilir ÖÇ5- İnternet teknolojileri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur ÖÇ6- Web tabanlı hazır hizmetleri kullanarak Blog sayfası hazırlar ÖÇ7- Web tabanlı hazır hizmetleri kullanarak online sunum hazırlar ÖÇ8- Web tabanlı hazır hizmetleri kullanarak web sayfası hazırlar
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Temel bilgiler
2. Week
3. Week
4. Week
5. Week
6. Week
7. Week
8. Week
9. Week
10. Week
11. Week
12. Week
13. Week
14. Week
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 10
Quizes (%) 10
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%) 30
Projects/Field Work (%) 30
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 20
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)