YAB201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İkinci Yabancı Dil I YAB201 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 25 53 2 2

Ders Sorumluları Prof. Dr. Tahsin AKTAŞ
Dersin Sunulduğu Dil Almanca (German)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Başlangıç düzeyde Almanca dil yetisini ve yapısını öğretmek ve geliştirmek
Dersin İçeriği İkinci yabancı dilde temel iletişim; basit günlük konuşma diyaloglarını ve temel okuma parçalarını anlamak ve günlük temel konuşma dilinde iletişim kurmak için gerekli olan yapı ve sözcüklerin öğretimi; hedef dilin kültürüne ilişkin bilgilerin dille bağlantısının sezdirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1 İkinci yabancı dilde günlük iletişim için gerekli temel yapıları ve yaygın sözcükleri bilme ÖÇ-2 Hedef dilin dile yansıyan kültürel değerlerini tanıyabilme ÖÇ-3 Orta düzeyde basit, günlük iletişim yürütülebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, tanışma
2. Hafta das Alphabet
3. Hafta Aussagesätze
4. Hafta Fragesätze mit wie, woher, wo, was
5. Hafta Verben im Präsens Singular und Plural
6. Hafta das Verb sein; Personalpronomen und Verben
7. Hafta Singular und Plural; Artikel der, das, die / ein, eine
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta kein / keine
10. Hafta Präteritum von sein
11. Hafta W-Frage, Aussagesatz uns Satzfrage
12. Hafta Possessivartikel im Nominativ
13. Hafta Artikel im Akkusativ; Adjektiv im Satz
14. Hafta Graduierung mit zu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hasan Coşkun ve Tahir Deveci (2006): Almanca Dil Bilgisi ve Testler, ÜDS, YDS, TestDaF, Almanca Yeni Yazım Kuralları, Konuların Türkçe Açıklamaları, 3. Baskı, Siyasal kitabevi: Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

2

1

PY3

2

1

1

PY4

1

1

1

PY5

1

1

 

PY6

3

4

4

PY7

2

2

2

PY8

1

1

1

PY9

1

1

1

PY10

3

4

1

PY11

1

1

1

PY12

2

2

1

PY13

1

2

1

PY14

1

2

1

PY15

4

3

3

PY16

1

1

1

PY17

2

2

1

PY18

1

1

1

PY19

1

1

1

PY20

1

1

1

PY21

1

2

3

PY22

1

1

2

PY23

4

5

5

PY24

1

1

2

PY25

1

1

1

PY26

3

2

1

PY27

3

2

2

PY28

3

3

2

PY29

1

1

1