ELT498


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçmeli II: Eğitimsel Sesbilimi ELT498 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
45 90 135 2 2

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Yabancı dil eğitimi öğretmeni yetiştirilmesinde, anadili İngilizce olan ve olmayan öğrencilerin dinleme-anlama-konuşma alışkanlıklarını geliştirmek, aksansız ve akıcı konuşma becerilerini edinmelerini olgunlaştırmak amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Eğitimsel Sesbilgisi alanında Türklere sorun çıkaran parçalararası ünlü ve ünsüz sesler uygulamalı olarak ve telaffuz açılarından çalışılır; sözcük transkripsiyonları yapılır. Eğitimsel Sesbilimi alanında, vurgu, durgu ve ses tınısı sesbirimlerinin parçalarüstü incelemelerle saptanır. Bu sesbirimlerin entenasyon çalışmaları, cümle türleri, diyaloglar ve okuma parçaları üzerinde araştırılmaları, pratikleri ve uygulamaları yapılır. Öğrencilerin anadilden gelen telaffuz ve entenasyonlarla ilgili aksan arızaları saptanır ve standart İngilizcedeki aksan edinmeleri sağlanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Türkler için sorun çıkaran ünsüz sesler
2. Hafta Türkler için sorun çıkaran ünlü sesler
3. Hafta Fonemik analiz ve fonemik kimlik
4. Hafta Kelime ögelerinin transkripti
5. Hafta İngilizcenin doğa üstü fonemlerini inceleme
6. Hafta Vurgu fonemlerinin uygulamaları
7. Hafta Sesli fonemlerin uygulamaları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Perdeli fonemlerin uygulamaları
10. Hafta Kelime vurgusunun birincil, ikincil, üçüncül ve zayıf stres açısından uygulamaları
11. Hafta Diyalog ve paragraflarda cümle vurgusu uygulamaları
12. Hafta Diyalog uygulamaları: Transkripsiyon yaklaşımı, transkripsiyon tekniği ve haptik
13. Hafta Tonlama açısından diyalog ezberlemesi
14. Hafta Bağlantılı konuşmalarda İngilizce tonlama uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prentice Hall Literature:The English Tradition.Prentice Hall Inc.New Jersey:1981 Prentice Hall Literature:The American Tradition.Prentice Hall Inc.New Jersey:1981
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

5

3

4

PY3

1

2

2

PY4

2

2

1

PY5

3

2

2

PY6

2

1

1

PY7

4

4

4

PY8

4

5

4

PY9

2

2

1

PY10

1

1

1

PY11

1

1

1

PY12

1

1

2

PY13

1

1

1

PY14

2

1

3

PY15

2

3

1

PY16

1

2

3

PY17

1

1

2

PY18

1

1

4

PY19

1

1

2

PY20

1

1

2

PY21

2

4

3

PY22

1

2

2

PY23

1

1

5

PY24

1

1

1

PY25

1

1

2

PY26

3

5

4

PY27

3

4

4

PY28

4

4

3

PY29

2

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla