ELT492


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçmeli I / Dil Öğretiminde Güncel Konular ELT492 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 15 10 53 2 2

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders öğretmen adaylarına yabancı dil öğretiminde BİT'nin yenilikçi kullanımı, metodolojideki yeni gelişmeler, ders ve materyal tasarımına yaklaşımlar ve yabancı dil öğretimindeki dil teorisini konularında yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders, yenilikçi yabancı dil öğretme yöntemleri, e-öğrenme, öğrenme teknolojileri ve yeni yabancı dil öğretme modelleri, internet ve dijital teknolojilerle iletişimsel yeterlilik geliştirme, harmanlanmış öğrenme, yabancı dil öğretiminde aktif öğrenme yöntemleri, proje çalışması, İletişimsel yeterlilik değerlendirmesinde zorluklar ve yenilikler, 21. yüzyıl öğretmenleri, geleneksel yabancı dil ders kitaplarının modernizasyonu, içerik ve dil bütünleşik öğrenme, dil öğretiminde ders ve materyal tasarımı, ikinci dil olarak İngilizce öğretiminde bilişsel modelleme yöntemi, kültürlerarası iletişim ve kültürlerarası iletişimsel yeterlilik ile ilgili içeriği içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki konularda kazanım elde edeceklerdir: ÖÇ1. BİT'lerin yabancı dil öğretiminde yenilikçi kullanımı, ÖÇ2. Metodolojide yeni gelişmeler ÖÇ3. Ders ve materyal tasarımında modern yaklaşımlar ve ÖÇ4. Yabancı dil öğretiminde 21. yüzyıl dil teorisi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yabancı dil öğretiminde yenilikçi yöntemler
2. Hafta e-öğrenme
3. Hafta Öğrenme dilleri ve yabancı dil öğretiminin yeni modelleri
4. Hafta İnternet ve dijital teknolojilerle iletişimsel yetkinliğin geliştirilmesi
5. Hafta Harmanlanmış öğrenme
6. Hafta Yabancı dil öğretiminde aktif öğrenme yöntemleri
7. Hafta Proje çalışması
8. Hafta İletişimsel yeterlilik değerlendirmesinde zorluklar ve yenilikçilik
9. Hafta 21. yüzyıl öğretmenleri
10. Hafta Geleneksel yabancı dil kurs kitaplarının modernleştirilmesi
11. Hafta İçerik ve dil ile bütünleşik öğrenme
12. Hafta Dil öğretiminde ders ve materyal tasarımı
13. Hafta İngilizcenin ikinci dil olarak öğretilmesinde bilişsel modelleme yöntemi
14. Hafta Kültürlerarası iletişim ve kültürlerarası iletişimsel yeterlilik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Brown, H. Douglas, Teaching By Principles; An Interactive Approach to Language Pedagogy, pearson Education, 10 bank Street, White Plains, NY 10606, 2007. Scrivener, Jim. LEARNING TEACHING; Teacher Development series. Halley Court, Jordan Hill, Oxford OX2 8EJ; Heinemann English Language Teaching, 2010 Harmer, Jeremy, The Practice of English Language Teaching, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Harlow, Essex, CM20 2JE, England, 2001 Burns, Anne and Jack C. Richards, The Cambridge Guide to Pedagogy and Practice in Second Language Teaching, Cambridge University Press, 32 Avenue of America, New York, NY 10013-2473, USA, 2012
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ 1

ÖÇ 2

ÖÇ 3

ÖÇ 4

PY 1

5

5

5

5

PY 2

1

1

1

1

PY 3

5

5

5

5

PY 4

2

2

1

2

PY 5

5

5

5

5

PY 6

5

5

5

5

PY 7

5

5

5

5

PY 8

2

1

1

2

PY 9

5

5

5

5

PY10

5

5

5

5

PY11

1

1

3

2

PY12

5

5

5

5

PY13

2

1

1

3

PY14

5

5

5

5

PY15

2

2

1

1

PY16

5

5

5

5

PY17

2

2

1

1

PY18

5

5

5

5

PY19

1

1

2

2