ELT493


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçmeli I: Akademik Okuma ve Yazma ELT493 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 15 10 53 2 2

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Neslihan ÖZKAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere NLP önsayıltıları ve bunların dil öğretimine uygulanmasını öğretmek Öğrencilere sınıf yönetimi becerilerini öğretmek Öğrencilere beyin-bazlı öğrenim ile ilgili temel bilgileri vermek
Dersin İçeriği NLP, sınıf yönetimi, beyin-bazlı öğrenme
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenciler NLP önsayıltılarını öğrenip, eğitim ve öğretim alanında uygulayabileceklerdir Öğrenciler sınıf yönetimi becerileri kazandıracaktır Öğrenciler beyin-bazlı öğretim teknikleri kazanacaktır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş
2. Hafta NLP “NLP nedir?”
3. Hafta “VAKOG 1: Dünyayı nasıl algılarız?”
4. Hafta “VAKOG 2: Dünyayı nasıl betimleriz?” “Duyumsal Dil”
5. Hafta “İhtiyacımız olan kaynaklar içimizdedir”
6. Hafta “Amaçlar: nereye ilerlediğini bilmek” “Hedef belirleme: Handing Over kitabından alıştırmalar”
7. Hafta “İletişim sözel ve aynı zamanda sözsüzdür” “İletişim bilinçli ve aynı zamanda bilinç dışı bir eylemdir”
8. Hafta Arasınav
9. Hafta “Uyum: İletişimin anahtarı” “ Uyumlu ilişki: Handing Over kitabından alıştırmalar”
10. Hafta “Modelleme: mükemmeliyet arayışı” “Öğrenme biçemleri”
11. Hafta “Tüm-beyin ve beyin-bazlı öğrenme”
12. Hafta “Sınıf yönetimine giriş”
13. Hafta “Panik yok” Sınıf Yönetimi
14. Hafta “Biz ve Onlar” Öğrenme Biçemleri ve Sınıf Etkileşimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Revel, Jane. And Susan Norman. In Your Hands; NLP in ELT. 34 Park hall Road, East Finchley, Safire Pres, 1997 Revel, Jane. And Susan Norman. Handing Over; NLP-based Act,vities for Language Learning. 34 Park hall Road, East Finchley, Safire Pres, 1999 Teacher Development series. Halley Court, Jordan Hill, Oxford OX2 8EJ; Heinemann English Language Teaching, 1994
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

5

3

4

PY3

1

2

2

PY4

2

2

1

PY5

3

2

2

PY6

2

1

1

PY7

4

4

4

PY8

4

5

4

PY9

2

2

1

PY10

1

1

1

PY11

1

1

1

PY12

1

1

2

PY13

1

1

1

PY14

2

1

3

PY15

2

3

1

PY16

1

2

3

PY17

1

1

2

PY18

1

1

4

PY19

1

1

2

PY20

1

1

2

PY21

2

4

3

PY22

1

2

2

PY23

1

1

5

PY24

1

1

1

PY25

1

1

2

PY26

3

5

4

PY27

3

4

4

PY28

4

4

3

PY29

2

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla