ELT493


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçmeli I: Akademik Okuma ve Yazma ELT493 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 15 10 53 2 2

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Neslihan ÖZKAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin yazacakları yazılarda farklı kaynaklardan alınan bilgiyi sentezlemeyı ,akademik yazma da bilinen konuyu geliştirme ,organize etme stratejilerini geliştirmeyi,yazıları gözden geçirme ve düzeltme becerilerini geliştirmeyi , eleştirel okumayı geliştirmeyi öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği Bu dersde öğrenciler başarılı akademik yazma ve okuma için gerekli olan becerileri geliştireceklerdir .Yazmada retorik ,biçemsel,araştırma ,belgeleme tekniklerini analiz etmeyi ve bu tekniklerle yazma becerilerini geliştirmeyi öğreneceklerdir .Aynı zamanda ; • Eleştirel okumayı geliştirmeyi • Okuma parçasının içindeki kısımlar arasında ilişkiyi yansıtmayı • Anlamı yorumlamayı • Diğer okuma parçaları ile ilişki kurmayı • Konu ve amaçlarını geliştimeyi öğreneceklerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dönem sonunda Öğrenciler: 1 İngilizce yazılmış akademik metinleri degerlendirebilirler 1.1.Akademik İngilizce metinleri eleştirel okuyabilirler . 1.2 Fikir ve tartışmaları anlayıp yorum yapabilirler. 2.İlgili alanda akademik metin yazabilirler. 21.Akademik yazmanın kurallarını bilirler . 2.2. Akademik yazamanın kurallarını bilirler. 2.3.Farklı akademik tarzlarda yazabilirler
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş
2. Hafta Farklı akademik okuma metinleri
3. Hafta Akademik okuma metınlerini okumayı ögretme
4. Hafta Akademik okuma metınlerini okumayı ögretme
5. Hafta Akademik okuma metınlerini okumayı ögretme
6. Hafta Okuma aktıvıtelerı calısma
7. Hafta Okuma aktıvıtelerı calısma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Farklı akademik yazma metinleri
10. Hafta Farklı akademik yazma metinlerini yazmayı öğretme
11. Hafta Farklı akademik yazma metinlerini yazmayı öğretme
12. Hafta Yazma aktıvıtelerı calısma
13. Hafta Yazma aktıvıtelerı calısma
14. Hafta Yazma aktıvıtelerı calısma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hoca ders notları ve makaleler.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

5

3

4

PY3

1

2

2

PY4

2

2

1

PY5

3

2

2

PY6

2

1

1

PY7

4

4

4

PY8

4

5

4

PY9

2

2

1

PY10

1

1

1

PY11

1

1

1

PY12

1

1

2

PY13

1

1

1

PY14

2

1

3

PY15

2

3

1

PY16

1

2

3

PY17

1

1

2

PY18

1

1

4

PY19

1

1

2

PY20

1

1

2

PY21

2

4

3

PY22

1

2

2

PY23

1

1

5

PY24

1

1

1

PY25

1

1

2

PY26

3

5

4

PY27

3

4

4

PY28

4

4

3

PY29

2

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla