GKD101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Etkili İletişim GKD101 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
40 20 45 107 3 4

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Faranak ABBASZAD TEHRANİ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere ; kişisel, mesleki ve toplumsal yaşamda iletişim becerileri kazandırmak, bu konudaki farkındalıklarını arttırarak, bu alanda sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini sağlayacak bir altyapı oluşturmaktır
Dersin İçeriği Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim öğeleri ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimdeki rolü ve kullanılması; iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Kendisi ve kendisi dışındakilerle iletişim biçimlerini tanımak ve irdeleyebilme ÖÇ-2 Kendini ifade etme becerilerini sahip olma ÖÇ-3 Etkili çatışma çözme yöntemleri uygulamak ve etkili iletişim kurma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İletişim çeşitlerinin özeti ve iletişimin önemi
2. Hafta Etkili İletişimin Gücü
3. Hafta Şefkati engelleyen iletişim
4. Hafta Değerlendirmesiz Gözlem
5. Hafta Hisleri tanımlama ve ifade etme
6. Hafta Hislerimiz hakkında sorumluluk sahibi olma
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Yaşamı zenginleştirme isteği
9. Hafta Empati Kurma
10. Hafta Empatinin Gücü
11. Hafta Öfkeyi İfade etme
12. Hafta Gücü dengeli kullanma
13. Hafta Kendimizi özgürleştirme ve diğerlerine rehberlik etme
14. Hafta Expressing Appreciation in nonviolent communication
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Rosenberg, M., & Chopra, D. (2015). Nonviolent Communication: A Language of Life: Life-Changing Tools for Healthy Relationships. PuddleDancer Press.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

1

1

PY3

1

1

1

PY4

2

1

1

PY5

1

1

1

PY6

3

4

4

PY7

4

3

4

PY8

2

3

2

PY9

3

4

2

PY10

1

1

2

PY11

1

1

1

PY12

2

1

1

PY13

1

2

1

PY14

1

1

1

PY15

2

2

1

PY16

1

2

1

PY17

2

1

1

PY18

2

1

1

PY19

1

1

1

PY20

1

2

1

PY21

5

4

4

PY22

2

3

3

PY23

1

1

1

PY24

1

1

1

PY25

1

1

1

PY26

3

1

2

PY27

4

4

4

PY28

3

3

3

PY29

3

2

3

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla