GKD101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Etkili İletişim GKD101 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
40 20 45 107 3 4

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Faranak ABBASZAD TEHRANİ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere ; kişisel, mesleki ve toplumsal yaşamda iletişim becerileri kazandırmak, bu konudaki farkındalıklarını arttırarak, bu alanda sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini sağlayacak bir altyapı oluşturmaktır
Dersin İçeriği Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim öğeleri ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimdeki rolü ve kullanılması; iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Kendisi ve kendisi dışındakilerle iletişim biçimlerini tanımak ve irdeleyebilme ÖÇ-2 Kendini ifade etme becerilerini sahip olma ÖÇ-3 Etkili çatışma çözme yöntemleri uygulamak ve etkili iletişim kurma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sınıfta iletişim ortamını hazırlama
2. Hafta İletişim kavramı-İletişim modeli
3. Hafta İletişimin unsurları ve özellikleri
4. Hafta Kendimizle iletişim-farkındalık
5. Hafta Kişilerarası iletişim
6. Hafta Kişilerarası etkileşimi engelleyen etmenler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta İletişimde en çok yapılan mantık hataları
9. Hafta İletişimi kolaylaştıran etkenler
10. Hafta Duyguların –beden dilinin iletişimdeki rolü ve kullanımı
11. Hafta İletişim çatışmaları
12. Hafta Bir öğretmen olarak etkili iletişim
13. Hafta Öğretmen-öğrenci – veli iletişimi
14. Hafta Sınıf içi iletişim
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Gullance Erica Nachen, İletişim mi? Kolay. Dökmen, Üstün, İletişim çalışmaları ve Empati. Golema, Daniel, Duygusal Zeka. Cloud, H.; Townsand, J., Sınırlar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

1

1

PY3

1

1

1

PY4

2

1

1

PY5

1

1

1

PY6

3

4

4

PY7

4

3

4

PY8

2

3

2

PY9

3

4

2

PY10

1

1

2

PY11

1

1

1

PY12

2

1

1

PY13

1

2

1

PY14

1

1

1

PY15

2

2

1

PY16

1

2

1

PY17

2

1

1

PY18

2

1

1

PY19

1

1

1

PY20

1

2

1

PY21

5

4

4

PY22

2

3

3

PY23

1

1

1

PY24

1

1

1

PY25

1

1

1

PY26

3

1

2

PY27

4

4

4

PY28

3

3

3

PY29

3

2

3

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla