ELT405


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme ELT405 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 90 132 3 5

Ders Sorumluları Lect. Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İngilizcenin öğretiminde kullanılan öğretim malzemeleri ve teknoloji alanındaki gelişmeler doğrultusunda malzeme hazırlama tekniklerini öğrencilere sunmaktır. Ayrıca konu alanı ders kitabı incelemesi ölçütleri tartışılarak seçilen ders kitapları öğrenciler tarafından incelenecektir.
Dersin İçeriği İDÖ ders gereçleri tasarımı kuram ve ilkeleri (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; ders gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; gereç değerlendirmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 İngilizcenin öğretiminde ders gereçleri tasarımı kuram ve ilkelerini (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) bilir ve karşılaştırır. ÖÇ-2 Ders gereçlerinin seçimi ile ilgili format, öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı arasındaki ilişkiyi inceler ve örnekler üzerinde çalışır. ÖÇ-3 Dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamalarını inceler ve uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Materyaller
2. Hafta Materyal Geliştirme (Teorik Çerçeve)
3. Hafta Materyal Geliştirme (Teorik Çerçeve)
4. Hafta Materyal Değerlendirme (Teorik Çerçeve)
5. Hafta Ders Kitabı Değerlendirme (Teorik Çerçeve)
6. Hafta Ders Kitabı İncelemesi (Sunum ve raporlama)
7. Hafta Ders Kitabı İncelemesi (Sunum ve Raporlama)
8. Hafta Ders Kitabı Geliştirme
9. Hafta Ders Kitabı Geliştirme
10. Hafta Öğretmen Kitabı Geliştirme
11. Hafta Öğretmen Kitabı Geliştirme
12. Hafta Çalışma Kitabı Geliştirme
13. Hafta Geridönüt toplantısı
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 60
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cunningsworth,Allan. 1998. Choosing Your Coursebook. Heinemann
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

3

3

3

PY2

1

1

1

PY3

3

3

4

PY4

1

1

1

PY5

3

2

2

PY6

2

2

1

PY7

3

3

3

PY8

3

3

3

PY9

4

3

2

PY10

2

4

4

PY11

1

1

1

PY12

5

5

5

PY13

2

3

3

PY14

2

3

2

PY15

1

2

1

PY16

3

2

3

PY17

2

3

1

PY18

1

1

3

PY19

1

2

2

PY20

2

1

2

PY21

3

3

3

PY22

4

3

3

PY23

2

4

2

PY24

1

1

1

PY25

4

3

3

PY26

2

4

4

PY27

3

4

4

PY28

3

4

4

PY29

2

2

3

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla