EĞT201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğretim İlke ve Yöntemleri EĞT201 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 30 72 3 3

Ders Sorumluları Prof.Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Eğitim, Öğrenme ve öğretme arasındaki ilişkiyi sağlayabilme, öğretimi planlama.
Dersin İçeriği Eğitimin kültürel boyutlarıyla anayasada tanımlanan eğitim haklarına ve yönlendirmelerden hareketle (Atatürk İlkeleri, Cumhuriyetin kuruluşundaki İzmir İktisat Kongresinde dile getirilen “Misakı Maarif”, Laiklik, Kadın hakları ve eşitlik ilkesi cumhuriyet ve demokrasi, Milli Eğitim temel kanununa dayalı Türk Milli Eğitimin genel amaçları), temel kavramlar öğretim stratejileri ilişkisi ve dersin yapısal faktörlerinin analizi; psikolojik ve içeriksel konu taksonomileri; derslerde kullanılan yöntemler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim kazanımları şöyledir: 1. Bir dersin eğitim boyutunda kültüre dayalı bilgi temellerini kurabilir. 2. Program boyutlarının bütünselliğini sorgulayabilir (kamusal alanda paylaşma türü demokratik gerekliliklere açık olma).
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta • Eğitim, Öğretim ve Öğrenme kavramları
2. Hafta • Curricula (Program) ve Syllabus (Öğretim planı ilişkisi) • Programı oluşturan Felsefe ve Sosyoloji Boyutları (Atatürk İlkeleri ve T.C. Anayasına bu ilkelerden eğitim ve sosyal boyutlar üzerindeki yansımalar) • Anayasada Eğitim ifade bulan eğitim kavramının tanımı
3. Hafta • Öğretim Kuramları açısından Öğrenme • Pekiştireçler; Feedback; Eğitimde Ceza
4. Hafta • Açık anlaşılır içerik oluşturma
5. Hafta • Açık anlaşılır içeriğin gerekilikleri
6. Hafta • Kavram haritaları
7. Hafta Arasınav
8. Hafta • Öğrenme Hedefleri : Bloom Taksonomisi • Öğretim Planı Boyutları
9. Hafta • Öğrenme Hedefleri : Bruner’in taksonomisi
10. Hafta • Gagné Tipolojisi
11. Hafta • Öğretim Stratejileri
12. Hafta • Çeşitli Öğretim Yöntemleri
13. Hafta • Öğretim Yöntemleri
14. Hafta • Öğretim Planı Hazırlamada Boyutların derste işlenen konularla ilişkilendirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Türkiye İzmir İktisat Kongresi İnönü Vakfı 19 Nisan 2014 Şura Kararlarında Milli Eğitimin Temel Amaçları T.C. Anayasası Ültanır, Y.,G. (1997) Öğrenme Kuramları Hatipoğlu Schröder,H. Lernen Lehren Unterricht Hand und Lehrbücher der Paedagogik R.Oldenburg Verlg. Bloom,B.S. (1976) Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich Beltz Gözütok, D. (2011) Öğretim İlke ve Yöntemleri Küçükahmet, L. (2014) Öğretim İlke ve Yöntemleri Nobel
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

1

1

PY3

1

1

1

PY4

1

1

1

PY5

2

2

2

PY6

1

1

1

PY7

1

1

1

PY8

1

1

2

PY9

5

3

4

PY10

1

1

1

PY11

1

1

1

PY12

2

1

1

PY13

2

1

1

PY14

1

1

1

PY15

1

1

1

PY16

1

1

1

PY17

1

2

1

PY18

4

3

5

PY19

2

1

1

PY20

1

2

3

PY21

2

2

3

PY22

3

3

5

PY23

1

1

1

PY24

1

1

1

PY25

3

3

5

PY26

2

2

3

PY27

2

2

2

PY28

2

2

3

PY29

1

1

1

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla