Akademik Yöneticilerimiz


Rektör V.
Prof. Dr. Türkmen DERDİYOK

Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Mustafa KILIÇ

Rektör Danışmanları

Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa KILIÇ

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Hukuk Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Mustafa KILIÇ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Hakan HALİLOĞLU

Hemşirelik Yüksekokulu Müdür
Prof. Dr. Sadi GÜNDOĞDU

Adalet Meslek Yükseokulu Müdürü

Prof. Dr. Fatma Elif ÇELİK

Adalet Meslek Yükseokulu Müdürü Yardımcısı

Öğr.Gör. Aslı AYDIN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Ögr. Gör. Dr. Esra ÖCAL

Meslek Yükseokulu Müdürü
Prof. Dr. Türkmen DERDİYOK

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Alaadin PARLAKKILIÇ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Mukadder GÜN

Yabancı Diller Bölümü Koordinatörü
Ögr. Gör. Gülsen PULATSU