Kayıt İşlemleri


Ufuk Üniversitesinde;  her eğitim-öğretim yılı Üniversite Senatosunun belirleyeceği tarihte başlar. Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl (final sınavları dahil) 16 haftadır.

Ufuk Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak her yıl ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmaktadırlar. Ufuk Üniversitesi giriş ve kayıtlarla ilgili her türlü işlem, Ufuk Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır.

Ufuk Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak daha önceden ilan edilen kayıt tarihlerinde, öğrenim katkı bedelini ilgili banka hesabına yatırdıktan sonra, Ufuk Üniversitesi Kayıt Merkezi Binası’na bizzat gelerek kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.

Ara ve son sınıflarda eğitim gören öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Ufuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre ders seçimlerini yaparak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencilerin, öğrenim ücretlerini ilgili banka hesabına T.C. Kimlik numarası belirterek yatırdıktan sonra, Öğrenci Bilgi Sistemine (abys.ufuk.edu.tr) kendi şifreleri ile giriş yaparak ders seçme ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.