UFUK


Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip olarak 18/12/1999 tarihinde kurulmuş bir vakıf üniversitesi  olup, 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılında faaliyete başlamıştır.  Halen 5 Fakülte, 1 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 İngilizce Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü, 1 Sürekli Eğitim Merkezi, 1 Dr.Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi ile faaliyetine devam etmektedir.

             Ufuk Üniversitesinde 291 öğretim elemanı (Profesör-Doçent-Yardımcı Doçent-Öğretim Görevlisi-Uzman-Eğitim-Öğretim Planlamacısı-Araştırma Görevlisi) 581 idari personel görev yapmaktadır.

 Balgat Kampüsümüz                         : Kapalı Alanı  48059  m2,  Açık Alanı 14775  m2

 İncek Dr.Rıdvan Ege Kampüsümüz  : Kapalı Alanı  52598 m2 ,  Açık Alanı 42982  m2