Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21/05/2007 tarihli onayıyla kurulmuştur. 2007 yılında “İlk ve Acil Yardım”, “Anestezi”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” ve “Fizyoterapi” bölümleri olmak üzere 4 Bölümle 2007-2008 yılında 57 öğrenciyle Eğitim Öğretime başlamıştır. 2011 yılında açılan “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri” ve “Yaşlı Bakım”; 2013 yılında açılan “Ameliyathane Hizmetleri” ve “Elektronörofizyoloji” 2014 yılında ”Patoloji Laboratuvar Teknikleri”programlarıyla birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9 programda toplam 616 öğrenciyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda iki yıllık önlisans eğitimi, 9 profesör, 2 doçent, 8 doktor öğretim üyesi ve 5 öğretim görevlisiyle sürdürülmektedir. Eğitim-öğretim programında öğrencilerimizin ortak olarak aldıkları tıp, davranış bilimleri ve sosyal bilimlerle ilgili dersler Ufuk Üniversitesi’nin ilgili fakültelerinin öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz özellikle ikinci yıl ağırlıkta olan uygulama derslerini; okulumuzun klinik beceri laboratuvarlarında, Ufuk Üniversitesi Rıdvan Ege Hastanesi’nin ilgili anabilim dallarında, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında (ASHİ) ve yaz stajı programıyla farklı hastanelerde uygulama olanağı bulmaktadır.

Mesleki beceri derslerini deneyimli eğitim kadrosuyla sürdüren Ufuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun amacı; değişen ve gelişen sağlık sektöründe gereksinimi her geçen gün artan nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Mezunlarımız Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurlar Kanuna tabi olarak Sağlık Hizmetleri Sınıfında sağlık teknikeri kadrosuna atanabilmekte ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

 

Dekan/Müdür

Öğr.Gör.Dr.Esra ÖCAL

Bölümler