TÜR101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Dili I TÜR101 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14*2 28 0 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Sema OKUR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin, ortaöğretimdeki eksikliklerinin giderilmesi, ana dili bilincinin kazandırılması, dil- düşünce bağlantısı açısından Türkçeyi hem yazılı hem sözlü anlatımda doğru, iyi ve güzel kullanabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Türk Dili bilincinin ve dil-düşünce ilişkisinin geliştirilmesine katkı sağlayan ana derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Dil, kültür ve medeniyet kavramlarını tanımlar. ÖÇ2- Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını bilir ve örnekleriyle gösterir. ÖÇ3- Türk dilinin tarihî gelişimini ve dönemsel özelliklerini açıklar. ÖÇ4- Yazım kurallarını bilir ve uygular. ÖÇ5- Noktalama işaretlerini, özelliklerini ve nasıl kullanılacaklarını bilir. ÖÇ6- Düşünme çeşitlerini (bilimsel, sorgulayıcı , eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme) bilir ve uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bildirim, dil ve dilin özellikleri.
2. Hafta Dil ve düşünce ilişkisi.
3. Hafta Ana dil, bağlam, dil, söz, sembol ve imaj kavramları.
4. Hafta Kültür: Dil ve düşünce ilişkisi, kültür çeşitleri.
5. Hafta Medeniyet.
6. Hafta Dilekçe yazımı.
7. Hafta Yeryüzündeki diller: dillerin doğuşu, türleri, sınıflandırılması.Yeryüzündeki diller: dillerin doğuşu, türleri, sınıflandırılması.
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Türk dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi.
10. Hafta Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.
11. Hafta Dil bilgisi ve bölümleri: ses ve şekil bilgisi.
12. Hafta Yazım kuralları ve uygulaması.
13. Hafta Yazım kuralları ve uygulaması.
14. Hafta Noktalama işaretleri ve kullanımlarıyla ilgili uygulamalar.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hoca ders notları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

   5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

 

   5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

    5