ADA213


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Takip Hukuku Bilgisi ADA213 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14*3 42 3 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Tuğba ÇAVDAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İcra-İflas hukukunun temel işleyişi hakkında teorik ve pratik bilgiyi kazandırmak amaçlanır.
Dersin İçeriği İcra-İflas hukukuna ilişkin temel kaide ve uygulamaların gösterildiği derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Takip hukukuna ait temel prosedürleri öğrenme, temel hak ve ilkelerin ihlaline yol açmayacak biçimde takip işlemlerini yapabilme yetkinliği kazanma 2- Takip hukukuna ait harç ve masraflar hakkında bilgi sahibi olma 3- Mesleki ve etik sorumluluk kazanma 4- Teknolojik gelişmeleri takip edebilme becerisi kazanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Takip hukukuna giriş
2. Hafta Takip hukukuna hakim olan ilkeler ve icra teşkilatı
3. Hafta Tebligat, süreler, icra takibinin tarafları
4. Hafta İlamsız icra takibi
5. Hafta Takip talebi, ödeme emri ve itirazın iptali ve itirazın kaldırılması
6. Hafta Takibin iptali, taliki,
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta İlamlı icra takibi, menfi tespit ve istirdat davaları
9. Hafta Haciz (Hacizde sıra, taşınır ve taşınmaz haczi, kıymet takdiri, hacizli malın muhafazası, İİK md. 82)
10. Hafta Haczedilemeyen mal ve haklar, hacze iştirak, istihkak davaları
11. Hafta Paraya çevirme, kıymet takdiri, paraların paylaştırılması
12. Hafta İhalenin feshi, aciz vesikası
13. Hafta Taşınır rehninin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip
14. Hafta Diğer takip yolları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hakan PEKCANITEZ/Oğuz ATALAY/Muhammet ÖZEKES; İcra ve İflas Hukuku - Temel Bilgiler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

   4

 

 

ÖÇ-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2

   2

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

  4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

 

 

 

    4