ADL208


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ticaret Hukuku Bilgisi ADL208 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14*3 42 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Aybüke DEMİR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ticari işletme kavramını,unsurlarını ve bunlarla ilgili ortaya çıkan sorunları anlama ve çözme yeteneği kazandırmak; Ticari şirket türlerini ve bunların arasındaki farkları ayırt edebilme yetisini kazandırmak amaçlanır.
Dersin İçeriği Bir ticari işletmeyi ilgilendiren tüm işlem ve fiillerle ilgili düzenlemelerin anlatıldığı, özel hukuk dersidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Ticari işletme kavramını, unsurlarını ve bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunları anlama ve çözme yeteneği kazanma 2-Tacir, tacir olmanın sonuçları, ticari iş, ticari hükümler ve ticari davalar hakkında temel düzeyde bildi sahibi olma, bu bilgilerden hareketle basit hukuk ihtilaflarını çözebilme, konu ile ilgili yakın hukuk alanlarındaki temel düzeydeki kazanımlardan faydalanabilme yetkinliği kazanma, bu konularda bağımsız bir çalışma yürütebilme, yargı kararlarını tahlil edebilme, konuyla ilgili değerlendirme ve eleştiri yapabilme, konunun uzmanları ile tartışabilme özgüvenine sahip olma 3-Ticaret sicilinin kuruluşu, işleyişi, denetimi sicil işlemleri ve sicilin işlevleri hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma, uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında değerlendirme yapabilme 4-Ticaret şirketlerinin türleri ve adi ortaklıktan farklılıkları, ticaret şirketlerinin ehliyetleri ve bunlara bağlı uygulanacak hükümleri tanıma, temel sorunlara hakim olma 5-Kollektif ve komandit ortaklığın kuruluşu, işleyişi, ortaklar arasındaki ilişkiler ve ortakların hukuki sorumluluğu hakkında bilgi sahibi olma 6-Anonim ortaklığın temel nitelikleri, kuruluşu ve bu kuruluştan doğan sorumluluk ve tasfiyesi hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olma, anonim ortaklığın organları ve bunların işleyişi ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunları anlama, bunlara çözüm üretebilme yeteneğine sahip olma 7-Limited ortaklığın ve kooperatifin temel nitelikleri, kuruluşu, işleyişi, organları ve sona ermesi konusunda bilgi sahibi olma 8-Bilgi ve iletişim teknolojilerini ticaret hukuku alanında etkin bir biçimde kullanabilme, özellikle adli hizmetler alanında konu ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme 9-Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme şevk ve güveni kazanma, adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak bir meslek erbabı olma, öğrenmenin sürekliliği bilinci kazanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

  3

   3

 

 

 

 

 

   4

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

   3

 

 

 

    3

 

   4

 

 

 

     3

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

ÖÇ-7

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

ÖÇ-8

 

 

 

 

 

 

    4

 

 

 

 

 

ÖÇ-9

   3