ADL105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukukun Temel Kavramları ADL105 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14*3 42 3 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Aslı AYDIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Hukukun temel kavram, ilke ve görüşlerini inceleyen derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1)Hukukun temelini oluşturan hak kavramını tanımlar, hakkın kazanılmasını, kullanılmasını, çeşitlerini, korunmasını ve kaybedilmesi yollarını öğrenerek genel bilgi sahibi olur. 2)Hukukun kaynaklarını öğrenir ve sistematik değerlendirme becerisi kazanır. 3)İnsan davranışlarını düzenleyen diğer sosyal davranış kuralları ile hukuk kuralarını ilişkilendirir. 4)Hukuk kurallarının yaptırım gücünü analiz eder ve yaptırım türlerini ayrıştırır. 5) Hukukun ortaya çıkışı hakkındaki düşünsel temelleri felsefi ve tarihi açıdan araştırır, fikir dağarcığını zenginleştirir. 6)Hukuk sistemlerini öğrenir. Türk hukukunun içinde yer aldığı hukuk sisteminin özelliklerini kavrar. Yabancı devletlerin hukukları hakkında değerlendirme yaparken konu ile ilgili kazanımlarından faydalanır. 7)Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması konusundaki kavram ve ilkeleri değerlendirir, örnekler üzerinde pratiğe döker. 8)Hukukta yorum yöntemlerini ve çeşitli yorum ilkelerini öğrenir. 9)Hukukta akıl yürütme yöntemlerini öğrenir ve örnekler üzerinde pratiğe döker. 10)Hakimin hukuk yaratması ve takdir yetkisini öğrenir, sınırlarını tayin eder. 11)Hukuk dalları arasında kamu hukuku ve özel hukuk alanı olup olmamalarına göre kategorik ayrım yapar, kamu hukuku ve özel hukukun özelliklerini karşılıklı değerlendirir. 12)Yargı örgütlenmesi hakkında genel bilgi sahibi olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş,2012
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

  4

  4

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

ÖÇ-2

  3

  3

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

   3

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3

ÖÇ-4

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

ÖÇ-5

  3

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-6

  3

  3

 

   2

 

 

 

   3

 

 

 

 

ÖÇ-7

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

ÖÇ-8

  3 

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-9

  3

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ÖÇ-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2