ADA220


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Tapu ve Kadastro İşlemleri ADA220 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14*2 28 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.TUĞBA ÇAVDAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin kamu ve özel sektörde çalışırken yararlanabileceği ve hayat boyu kullanabileceği bilgilerle donatılmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Tapu müdürlüklerinde ve kadastro müdürlüklerinde, gerçek ve tüzel kişilerin karşılaşacağı işlemler ve bunların mevzuattaki yeri ile kanuni dayanaklarının, öğrencilerin kavrayabileceği biçimde anlatımını içeren bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Tapuya ve kadastroya ilişkin kavram ve tanımların, tapu ve kadastro mevzuatının en iyi biçimde uygulanmasını sağlama esaslarının kavratılması. 2. Tapu ve kadastro işlemlerinin; kanunlar ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararları, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler ve yönergelere uygun olarak yapılmasının öğrenilmesini sağlamak. 3. Tapu ve kadastro işlemleriyle ilgili mevzuatın değerlendirilmesi, bunları tapu müdürlükleri ile kadastro müdürlüklerindeki işlemler sırasında hatasız nasıl uygulanacağının öğretilmesi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtılması, giriş ve kavramlar
2. Hafta Tapu sicili ve tapu kütüğü kavramlarının Türk Medeni Kanununda kullanımı
3. Hafta Tapuya tescil edilen ve edilmeyen taşınmazlar
4. Hafta Tapuda işlem yapmaya yetkililer
5. Hafta Tapu sicilinde tutulan defter ve belgeler
6. Hafta Tapuda yapılabilen işlemler ve resmî senetlerin düzenlenişi
7. Hafta Kat irtifakı
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kat irtifakı
10. Hafta Kat mülkiyeti ve devre mülk
11. Hafta İmar işlemlerinin tapu ve kadastroyu ilgilendiren konuları
12. Hafta Kadastro işlemleri
13. Hafta Kadastro paftalarının yenilenmesi
14. Hafta İcra ve cebri satış işlemleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi