ADA217


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Adalet Meslek Etiği ADA217 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14*2 28 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi F. Elif ÇELİK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Etik kavramı, bu çerçevede meslek etiği kavramı ile meslek etiği ilkelerini tanıtmak ve adalet hizmet personelinin sahip olması gereken etik tutumun nasıl olması gerektiği hususları adalet meslek etiği dersinin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği Mesleki etik kavramı, etik ilkeler, mesleğe bağlılık, iş hayatında etik ve etik dışı konular, iş hayatında etik ilkeler, yönetimde etik dışı davranışlar, mesleki yozlaşma, uygulama faaliyetleri, adalet ve etik ilişkisi, adalet çalışanı ve etik davranış, iş yerinde etik ortamı oluşturma başlıkları ders içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Etik ve Adalet Meslek Etiği hakkında bilgi edinmek. 2- Mesleki uygulamalarda Adalet Meslek Etiği hakkında bilgi edinmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kavramsal Temeller
2. Hafta Etik düşünce
3. Hafta Etik düşünme eylemine ahlak kazandırma
4. Hafta Meslek etiği
5. Hafta Kamuda ahlak sorunları ve etiğin önemi
6. Hafta Kamu etiği
7. Hafta İnsan hakları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kamu etiği ve insan hakları
10. Hafta Etik mevzuatı
11. Hafta Etik mevzuatı-Kamu görevlileri etik kurulu
12. Hafta Etik komisyonları-Etik sözleşme
13. Hafta Etik davranış ilkeleri
14. Hafta Etik davranış ilkeleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi