ADA216


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku ADA216 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14*3 42 3 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Sami KABADAYI
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hapis cezaları ve adli para cezalarının infazı, infaz kurumları, infaz rejimi gibi konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği İnfaz bilgi ve usulleri ile meşgul olan derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Ceza infaz hukuku kavramlarını, amacını ve ceza infaz hukukunun yerini öğrenme 2- İnfazın şartı, infazda yetkili merci ve hapis cezası ilamlarının infazını öğrenme 3- Ceza kavramını infaz kavramı ile ilişkilendirme 4- Hürriyeti bağlayıcı cezaların ve cezaevlerinin tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ceza infaz ve infaz hukuku kavramları, amacı
2. Hafta İnsan hakları bağlamında cezanın infazı ve infazın şekillenmesinde anayasal suç politikası ve esasları
3. Hafta İnfaz şartları, yetkili mercileri tanıma
4. Hafta Cezaların ve cezaevlerinin tarihçesi
5. Hafta İnfaz hukukunda hükümlünün yeri
6. Hafta İnfaz kurumuna kabul, infazın planlanması ve hükümlülerin gruplandırılması
7. Hafta İnfaz kurumlarında uygulanacak rejim, infazın gevşetilmesi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Tahliye, güvenlik ve düzen
10. Hafta Koşullu salıverilme-erteleme
11. Hafta Güvenlik tedbirlerinin infazı
12. Hafta Denetimli serbestlik
13. Hafta Tartışmalı durumlar
14. Hafta Tartışmalı durumlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Çetin AKKAYA; Cezaların İnfazı ve İnfaz Hukuku; Adalet Yayınevi; 5. Baskı, Adalet Yayınevi, 2018, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 3

 3

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

3

ÖÇ-2

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ-3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

2