ADA204


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İdari Yargılama Hukuku ADA204 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14*3 42 3 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Aslı AYDIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, idari yargının gerekliliğini vurgulayarak, idari yargıya egemen olan ilkeleri öğretmek, idari yargı rejiminin varlığının idari uyuşmazlıkları çözmedeki önemini vurgulamak ve idari yargılama hukukuna ilişkin temel hukuk bilgisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği İdari yargılama hukukunun ilke ve esaslarını gösteren hukuk dersidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-İdari yargılama hukukunun önemini, idari yargıya egemen olan ilkeler hakkında bilgi sahibi olma, idari yargının, idari uyuşmazlıkları gidermede haiz bulunduğu önemi kavrama 2-İdari yargı teşkilatı ve idari yargı personelini tanıma, bu yapı içindeki ilişkileri kurabilme becerisi kazanma 3-İdari yargının görev alanı dışında kalan uyuşmazlıkları belirleyebilme, kendine yöneltilen sorulara cevap verebilme yeterliliği elde etme 4-İptal davasının esasları, sonuçları ve yerine getirilmesi hususlarında temel düzeyde bilgi sahibi olma, bu alandaki yeterliliklerini uygulama içinde karşılaşılan somut olay ve uyuşmazlıklara aktarabilme 5-Bilgi ve iletişim teknolojilerini konu ile irtibatlandırma ve uygulamaya yönelik pratik kazanma 6-Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme şevk ve güvenini kazanma, adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak bir meslek erbabı olma konusunda sorumluluk üstlenebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İdari yargı ile ilgili temel kavramlar-İdari yargının gerekliliği
2. Hafta İdari yargıya hakim olan ilkeler
3. Hafta İdari yargı teşkilatı
4. Hafta İdari yargı personeli
5. Hafta Uyuşmazlık Mahkemesi
6. Hafta İdari yargının görev alanı dışında kalan uyuşmazlıklar
7. Hafta İdari yargıda görev
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İptal davasının önkoşulları
10. Hafta Görev,yetki,ehliyet,husumet,süreler
11. Hafta İdari işlemler
12. Hafta İdari yargıda tek dilekçe ile dava açma
13. Hafta İptal davasının esasları(beş unsur ve takdir yetkisi)
14. Hafta İptal davasının sonuçları ve yerine getirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Gürsel Kaplan; İdari Yargılama Hukukuna Giriş; Ekin Yayınevi; 2022; Bursa. ve Ders Notları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

   3

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

ÖÇ-2

 

  

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3

ÖÇ-4

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

 

     4

 

 

 

 

 

ÖÇ-6

    3