ADA212


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Damga Vergisi ve Harçlar ADA212 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14*2 28 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Gülbahar Güler Boyraz
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere Tük damga vergisi hukukunun ve devletin önemli gelir kaynaklarından birisi olan harçların temel kavramları hakkında detaylı bilgi vermek ve bunlara dair öğrendikleri uygulamaya dökebilme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu derste damga vergisinin ve harçların temel kavramları, konusu, mükellefi ve sorumlusu, hesaplanması, ödeme şekilleri ile muafiyet ve istisnaları incelenir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Türk vergi hukukunun temel kavramları hakkında ön bilgi sahibi olmak 2- Damga vergisinin konusu, mükellefi, sorumlusu, matrahı, ödeme şekilleri ve damga vergisinde vergiyi doğuran olay hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak 3- Harçların tarihçesi, hukuki niteliği, devletin gelirleri arasındaki yeri hakkında bilgi sahibi olmak 4- Harçların türleri, konusu, mükellerfi ve diğer temel kavramları hakkında bilgi sahibi olup, uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm önerisi sunma becerisi kazanmak 5- Damga vergisi ve harçlar konusunda öğrendiklerini somut olaylara uygulama yeteneği kazanmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Vergi hukukuna giriş, temel kavramlar ve Türk vergi sistemi
2. Hafta Damga vergisinin konusu, vergiyi doğuran olay, damha vergisinin matrahı ve hesaplanması
3. Hafta Damga vergisinin mükellefi ve sorumlusu
4. Hafta Damga vergisinin ödeme şekilleri
5. Hafta Damga vergisinde muafiyet ve istisnalar
6. Hafta Harçların tarihi gelişimi, kamu gelirleri arasındaki yeri ve önemi ile diğer kamu gelirleri ile karşılaştırılması
7. Hafta Harçların türleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Harçlar Kanununun sistemine genel bakış ve tarifeler
10. Hafta Yargı harçları: Mahkeme harçları
11. Hafta Yargı harçları: İcra ve iflas harçları
12. Hafta Yargı harçları: Vergi yargısı harçları
13. Hafta Yargı harçları dışında kalan diğer yargılama giderleri
14. Hafta Tapu kadastro ve noter harçları ve istisnalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Erdoğan ÖNER/Cenker DEĞİRMENCİ; Damga Vergisi ve Harçlar İ.H.Furtun -Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

   3

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

   4

 

ÖÇ-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4

 

ÖÇ-4

 

 

 

 

 

    3

 

 

   3

 

   4

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3

    3