ADA210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Avukatlık ve Noterlik Hukuku ADA210 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14*3 42 3 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Sami KABADAYI
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Avukatlık ve noterlik mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler, temel ilke ve kurallar konusunda bilgi sahibi olunması, yorum becerisinin geliştirilmesi ve somut olaylarla ilgili pratik değerlendirme yapabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Avukatlık ve noterlik mesleğine ilişkin temel kavram ve kaidelerin anlatımını içeren derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Avukatlık ve noterlik mesleği hakkında temel bilgiler edinme, adalete hizmet eden diğer meslekler ile ilişkilendirme, evrensel ölçülerde mesleğin icrasına ilişkin değerlendirmeler yapabilme, eleştirebilme becerisi kazanma 2- Avukatlığın kamu hizmeti niteliği, serbest meslek olarak niteliği, bağımsızlık kavramını irdeleyebilme, başka ülke örnekleri ile kıyaslayabilme 3- Mesleğe kabul şartlarını, mesleğin etik değerlerini kavrama 4- Meslek mensuplarının hak ve yetkilerini tespit edebilme 5- Avukatların ve noterlerin yükümlülüklerini ve bu yükümlülükleri ihlale bağlanan sonuçları öğrenme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Avukatlık ve noterlik mesleğinin tanımı, avukatlığın kamu hizmeti ve serbest meslek olma niteliğini değerlendirme
2. Hafta Mesleğe kabul şartları
3. Hafta Mesleğin bağımsızlığının önemi
4. Hafta Meslek statüsünden kaynaklanan yetkiler
5. Hafta Yükümlülüklerin tespiti ve kıyaslama
6. Hafta Avukatlık mesleğinin ykümlülükleri
7. Hafta Noterlik mesleğinin yükümlülükleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sır saklama yükümlülüğü
10. Hafta Avukat-mahkeme ilişkisi
11. Hafta Avukat-müvekkil ilişkisi
12. Hafta Avukat-avukat ilişkisi
13. Hafta Avukatlık meslek örgütleri
14. Hafta Avukat-baro ilişkisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

   3

   3

 

 

 

  4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

 

 

 

 

  4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

  4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

   3