ADA208


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ticaret Hukuku II(Kıymetli Evrak) ADA208 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14*3 42 3 4

Ders Sorumluları Arş.Gör.TUĞBA ÇAVDAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Temel kavram ve ilkelerin anlatılması suretiyle kıymetli evrak hukukunda ortaya çıkan problemlerin teşhisi ve etkin biçimde çözümüne ilişkin teorik ve pratik bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Kıymetli evrak kavramı ve kıymetli evrak türlerinin anlatıldığı derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Kıymetli evrak kavramını tanımlama, hukuk uygulamasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar hususunda bilgi sahibi olma 2- Borçlar hukuku ve milletlerarası özel hukuk uygulamasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarabilme, güncel teorik gelişmeleri takip edebilme 3- Kıymetli evrakların unsurları, özellikleri ve iktisadi hayatta haiz olduğu önemi kavrama, ekonomik ve mali hukuk alanlarındaki temel bilgiler ile kıyaslayabilme 4- Teknolojik gelişmeleri takip edebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin takdimi ve kaynak eserler hakkında bilgilendirme
2. Hafta Kıymetli evrakın sınıflandırılması
3. Hafta Kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kambiyo senetlerinde genel esaslar
4. Hafta Poliçe
5. Hafta Poliçe
6. Hafta Poliçe
7. Hafta Süreler
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bono
10. Hafta Çekin tanımı, Hukuki mahiyeti
11. Hafta Çek
12. Hafta Çek
13. Hafta Çekte ödeme
14. Hafta Karşılıksız çek
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Mehmet BAHTİYAR; Kıymetli Evrak Hukuku, Beta Yayıncılık, 2018, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

   3

 

 

 

 

 

 

    4

 

 

 

 

ÖÇ-2

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

ÖÇ-4

 

 

 

 

 

 

    3