ADA203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mali Hukuk (K.Eko/K.Mal) ADA203 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14*2 28 2 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Gülbahar Güler Boyraz
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Vergi hukukunun kapsamının, kaynaklarının, temel kavramlarının ve bazı temel uygulamalarının genel hatlarıyla öğrencilere öğretilmesi.
Dersin İçeriği Ders teorik olup genel vergi hukukunun ana konu başlıklarını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Vergi hukukunun niteliği, hukuk sistemi içindeki yeri, kaynakları ve uygulanması 2-Vergi hukukunun temel kavramları, 3- Vergi borcunu sona erdiren durumlar ve vergi alacağının korunmasına ilişkin hükümlerin ana hatları, 4-Vergi suç ve cezaları ile vergi uyuşmazlıkları 5-Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarının ana hatları ile 6-Mükellefin ödevleri ,vergi denetimi konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Vergi Hukukunun Kapsamı ve Kaynakları. Vergi Hukukunun yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması.
2. Hafta Vergi Ödevi (Vergi Ödevi, Mükellef ve Vergi Sorumlusu)
3. Hafta Vergilendirme Süreci (Vergi İdaresi, Verginin Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay, Verginin Matrahı ve Vergi Tarifesi)
4. Hafta Vergilendirme Süreci (Verginin Tarhı, Tebliği, Tahakkuku ve Tahsili).
5. Hafta Mükellefin Ödevleri, Vergi Denetimi, Vergi Hukukunda Süreler.
6. Hafta Vergi Borcunu Sona Erdiren Haller
7. Hafta İşlenen konuların tekrarı
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Vergi Alacağının Korunması (Vergi alacağının güvence altına alınması, gecikme zammı ve gecikme faizi)
10. Hafta Vergi Alacağının Korunması(Vergi alacağının zorla tahsili).
11. Hafta Vergi Suç ve Cezaları (Vergi Ziyaı ve Usulsüzlük Cezaları)
12. Hafta Vergi Suç ve Cezaları (Kaçakçılık, Vergi Mahremiyeti, Mükellefin Özel İşlerini Yapma suçları )
13. Hafta Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları (Uzlaşma)
14. Hafta Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları (Vergi Hataları, Vergi Yargısı)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof. Dr. Erdoğan Öner -Vergi Hukuku M.Öncel,A.Kumrulu, N.Çağan, C.Göker- Vergi Hukuku
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

ÖÇ-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

ÖÇ-4

   3

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

      2

 

 

 

 

 

     3

ÖÇ-6

   3