ADA201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Adli Bilişim ADA201 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14*3 42 3 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Aslı AYDIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Elektronik verilerin ve bulguların ilgili mevzuat gereği elektronik delil olarak değerlendirilebilmesi için yapılması gereken tespit, inceleme, muhafaza ve raporlama işlemleri konusunda yetkinlik kazandırılması amaçlanır.
Dersin İçeriği Yasal delillerin elde edilmesi amacıyla özel donanımlar ve yazılımlar aracılığıyla elektronik ortamlarda yapılan inceleme ve raporlama tekniklerini öğretir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Elektronik cihazlar, kavramlar, adli bilişim donanım ve yazılımları hakkında temel kuramsal ve uygulamalı bilgi edinme 2-Elektronik delil kavramı, elektronik delillerin toplanması ve muhafazası, elektronik keşif, olay yeri inceleme konularında problem ve modelleri kullanma, temel çözüm önerileri getirebilme 3-Bilgisayar ve veri kütükleri inceleme ve raporlama, planlama yaklaşımlarını bu alanda kullanabilme 4-Cep telefonu, mobil uygulamalar, ip-mac bilgileri ile ilgili tanımlanmış yazılım bileşenleri inceleme ve raporlama becerisi kazanma 5-Ulusal yargı ağı projesinde bireysel olarak veya bir takım içinde etkin olarak çözebilme 6-Bilgi ve iletişim teknolojilerini adli bilişim alanında etkin bir biçimde kullanabilme 7-Adli bilişim alanında adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak sorumlu bir meslek erbabı olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, kaynak takdimi, tanımlar
2. Hafta Adli bilişim kavramları
3. Hafta Adli bilişim kavramları
4. Hafta E-devlet ve e-imza
5. Hafta SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ve UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
6. Hafta Elektronik tebligat ve (KEP) kayıtlı elektronik posta
7. Hafta Cep telefonu-mobil uygulamalar incelemeleri ve raporlaması-İnternet uygulamaları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Koruma tedbirleri ve adli bilişim
10. Hafta Koruma tedbirleri ve adli bilişim
11. Hafta Koruma tedbirleri ve adli bilişim
12. Hafta Dijital Deliller
13. Hafta Bilişim suçları
14. Hafta Kişisel verilerin korunması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders notları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi