ADA110


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Tebligat Hukuku ADA110 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14*2 28 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.TUĞBA ÇAVDAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Tebligat hukuku dersi ile öğrencilerin gerek yurt içinde gerçek ve tüzel kişilere yapılan tebligat, ilan yolu ile tebligat ve usulsüz tebligat konuları; gerekse yurt dışına ve yurt dışından yapılacak olan tebligatların usullerini öğretilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Tebligat hukuku dersi, belirli hukuki işlemler ile bunların hukuki sonuçlarından etkilenecek kişilere yetkili makamlar aracılığı ile bildirilmesini konu edinir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Tebligat hukukunun ulusal hukuk ve uluslararası hukuk düzeyindeki önemini ve özellikle adli yardımlaşmayı kavrama. 2-Tebligat hukukunun arz ettiği önem derecesinde dersle ilgili kazanımlar sayesinde adli hizmetleri kolaylaştırıcı, yanlış uygulamaların önüne geçilmesini sağlayıcı rol oynama becerisi kazanma. 3-7201 sayılı Tebligat Kanununda yapılan değişiklikleri öğrenme, konu ile ilgili mevzuat hakkında güncel gelişmeleri takip edebilme. 4-Tebligatın kimlere yapılacağını öğrenmek suretiyle uygulamada karşılaşılabilecek usulsüz tebligatlara karşı gerekli itirazları yapabilecek yetkinliğe ulaşma. 5-Tebligat hukuku açısından uygulamada ortaya çıkan başlıca sorunlar hakkında çözüm önerileri geliştirebilecek düzeyde ilgili alanın meslek erbapları ile konuşabilme, tartışabilme. 6-İlan yolu ile tebliğ hususundaki temel kazanımlar dolayısıyla adres tespitine ilişkin karşılaşılan sorunların hallinde aktif rol üstlenebilme. 7-Yabancı ülkelere yapılacak tebligat ve yabancı ülkelerde konu ile ilgili karşılaşılan sorunların aşılması hususlarında bilgi sahibi olma. 8-Bilgi ve iletişim teknolojilerini tebligat hukuku alanında etkin bir biçimde kullanabilme. 9-Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme gayretine girme, adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak bir meslek erbabı olma, öğrenmenin sürekliliği bilincini edinme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tebligat hukukun önemi
2. Hafta Tebligat hukuku açısından uygulamada ortaya çıkan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri
3. Hafta Tebligat Kanunu
4. Hafta Tebliğ(Tebligat) tanımı-Tebliğ tutanağı
5. Hafta Tebliğin kime,nerede ne zaman yapılacağı
6. Hafta Muhatabın başka yere gitmesi,tebellüğden kaçınma ve tebliğ imkansızlığı
7. Hafta İlan yolu ile tebliğ
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Usulsüz tebliğ
10. Hafta Yabancı ülkelere tebliğ usulü
11. Hafta Kazai tebligat
12. Hafta İcra tebliğleri
13. Hafta Doğrudan tebliğ halleri, tebellüğ edecek kişinin hasım olması ve cezai hükümler
14. Hafta Tebliğ yokluğu, tebligat hukukuna ilişkin Yargıtay uygulaması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Seyithan DELİDUMAN; Tebligat Hukuku Bilgisi, Yetkin Yayıncılık, 2014, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

 

 

   2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

 

 

 

 

    2

 

 

 

 

ÖÇ-7

 

 

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-8

 

 

 

    

 

 

    3

 

 

 

 

 

ÖÇ-9

   3