ADA106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İdare Hukuku ADA106 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14*3 42 3 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Aslı AYDIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Devlet kavramını ve devlet ile bireylerin hukuksal ilişkilerini somut verilerle öğrenciye öğretmektir.
Dersin İçeriği İdare hukuku bağlamında idarenin ve hukuk kurallarının birbirleri ile olan ilişkilerini açıklar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Devlet ve egemenlik kavramlarına idare hukukunun disipline ettiği ilkeler üzerinden yaklaşma, idare hukukunun temel kavramlarını öğrenme. 2-İdare hukukunun kamu hukukundaki yeri ve önemini tespit etme ve Anayasa hukuku ile ilişkisini inceleme, Anayasa’da idare hukukunu etkileyen ilkeleri değerlendirme. 3-İdare ve birey arasındaki ilişki ve dengeyi anlayabilme. 4-Kamu görevlileri, kamu hizmeti, idari sözleşmeler, kamu malları, idari kolluk, idarenin mali sorumluluğu gibi temel kavramlara ilişkin genel düzeyde bilgi sahibi olma. 5-Kamu görevlilerinin ve kamu hizmetinin hukuki rejimini açıklayabilme, sahip olduğu kazanımları yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, meslekte uzman kişilerle günlük hayatta karşılaşılan sorunlar üzerinden tartışabilme, bu alandaki bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, bu alana ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerisi kazanma. 6-İdarenin sorumluluk esaslarını, idari faaliyetler ile bireyler arasındaki uyuşmazlıkların maddi hukuk temellerini yorumlayabilme, Danıştay kararlarını inceleyebilme, eleştirebilme becerisi edinme. 7-Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme şevk ve güvenini kazanma, adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak bir meslek erbabı olma konusunda sorumluluk kazanma, öğrenmenin sürekliliği bilinci edinme 8-Bilgi ve iletişim teknolojilerini idare hukuku alanında etkin bir biçimde kullanabilme, güncel gelişmeleri takip edebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Egemenlik kavramı
2. Hafta İdare işlevinin ayrılışı
3. Hafta İdarenin faaliyetleri
4. Hafta Demokratik kamu düzeninin korunması
5. Hafta Kamu hizmetleri
6. Hafta İdarenin yetkileri
7. Hafta Düzenleyici idari işlemler
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kamulaştırma
10. Hafta Devlet ve idare
11. Hafta Memurlar ve diğer kamu görevlileri
12. Hafta Kamu malları
13. Hafta İdarenin sorumluluğu
14. Hafta İdarenin denetimi, idari davalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yıldızhan YAYLA; İdare Hukuku, Beta Yayıncılık, 2010, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

ÖÇ-2

 

   3

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

ÖÇ-4

    3

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

   3

 

     2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-7

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

ÖÇ-8

 

 

 

 

 

 

    3