ADA102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilgisayar II (Klavye Kullanımı-II) ADA102 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14*3 42 3 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Kadir SEYFE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Klavye dersi bu dersi tamamlayacak öğrencilere on parmak klavye kullanım becerisi kazandırmayı amaçlayan bir derstir. Uygulama ağırlıklı bu ders klavye kullanım becerisi kazandırma ve klavye kullanma düzeyini ölçme aşamalarından oluşmaktadır.
Dersin İçeriği Türkçe yazım kurallarına uyularak hızlı bir biçimde on parmak klavye kullanım becerisi kazandıran derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Bilgisayar teknolojileri konusunda bilgi sahibi olma, F ve Q klavye türlerini tanıma. 2-Hızlı klavye kullanma becerisini artırma, on parmak klavye kullanımına geçme. 3-Doküman şekillendirme kurallarını öğrenme, dökümantasyon pratiği kazanma. 4-Hızlı yazma becerisi ile birlikte ana dili kullanma yetkinliğini artırma, Türkçe yazım kurallarına dikkat gösterme farkındalığı edinme. 5-Resmi üslupta kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda yetkinlik kazanma. 6-Yabancı dilde metin hazırlama. 7-Teknolojik gelişmeleri takip edebilme, dijital dünya ile ilgili güncel kazanımları izleme becerisi kazanma. 8-Bilişim uygulamalarında mesleki ve etik sorumluluk kazanma ve bu sorumluluğu taşıma. 9-Yargı karar ve hukuk kaynaklarına kolay ulaşabilme bilgi ve becerisi kazanma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Klavye kullanımını öğrenme
2. Hafta Klavye kullanımını öğrenme
3. Hafta Klavye kullanımını öğrenme
4. Hafta Klavye kullanabilme alışkanlığı kazanma
5. Hafta Klavye kullanabilme alışkanlığı kazanma
6. Hafta Klavye kullanabilme alışkanlığı kazanma
7. Hafta Klavye kullanabilme alışkanlığı kazanma
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Müsveddeden yazma becerisini kazanma
10. Hafta Müsveddeden yazma becerisini kazanma
11. Hafta Müsveddeden yazma becerisini kazanma
12. Hafta Hataları düzeltmeyi öğrenme
13. Hafta Bilgisayarda yazıları şekillendirme
14. Hafta Bilgisayarda yazıları şekillendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ali ÜNLÜ; 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Literatürk Akademia Yayınları, 2016, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

 

 

 

 

   5

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

 

 

 

 

 

   5

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    3

 

 

ÖÇ-4

 

 

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

   3

 

   3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-7

  

   

 

 

 

 

   5

 

 

 

 

 

ÖÇ-8

 

 

 

 

 

    4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3