Adalet


Genel Bilgi

Yüksekokulumuz, YÖK’ ün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3848 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’ un bazı maddelerin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hakkında kanunun ilgili maddeleri uyarınca Ufuk Üniversitesi bünyesinde 31 Ekim 2012 tarihinde eğitim hayatına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Adalet Meslek Yüksekokulu ÖnLisans derecesi alırlar ve öğrenimlerini Hukuk Lisansına tamamlayabilme konusunda hak elde edebilirler.

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksekokulumuz, TYT puan türünde (2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle) öğrenci alımı yaparak 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Yüksekokulumuzun kontenjanı 2021-2022 eğitim öğretim yılında 8 ücretli öğrenci,  8 %100 burslu öğrenci, 34 %50 burslu öğrenci olmak üzere toplam 50 öğrenci olarak belirlenmiştir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin Ufuk Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yarıyıl not ortalaması veya genel not ortalaması, 4.00 üzerinden 2.00 ve üstünde olan öğrenci, başarılı öğrencidir. Öğrencinin bir dersten başarılı olması için o dersten 60(CC) ve üstü not alması; mezuniyet durumunna geçebilmesi için ise programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başararak toplam 120 AKTS kredisini sağlaması gerekir.

Program Profili

Yüksekokulumuzun kuruluş amacı, ülkemizdeki hukuk ve adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikli adli personeli, mesleki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan müfredata uygun şekilde yetiştirmek, mahkeme kalemleri, icra daireleri ve cezaevlerinde görev yapacak elemanları günün koşullarına göre eğitmek ve hazırlamak ve adli hizmetlerin süratle yapılmasını sağlamak, temel hukuk bilgisine sahip, farkındalığı yüksek, birikimli mezunlar vermektir. Bu çerçevede Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nin eğitimde sahip olduğu yüksek tecrübeden de istifade etmek suretiyle, eğitim-öğretim kalitesini günden güne artırmak, hukuk mesleğinin daha iyi yürütülebilmesine katkı sağlamak, mesleğin ihtiyaçlarına cevap vermek, adli hizmetlerde tercih edilen mezunlar yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Program Kazanımları

1) Bilgiyi araştırma, ölçme, değerlendirme yeteneği kazanma; edinilen bilgileri meslek yaşamı süresince etkin bir biçimde kullanabilme, öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir faaliyet olduğu bilinci ile elde edilen kazanımları güncel kılabilme istek ve yeteneğine sahip olma.

2) Bilimsel ve analitik düşünme, irdeleme, çıkarımlar yapma ve evrensel ölçülerde kazanımlarını değerlendirebilme, bilgiyi kıyaslayabilecek donanımda olma.

3) Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak kurallarına uygun ve etkin bir biçimde kullanma özeni, farkındalığı ve becerisi elde etme.

4) Gelişen dünya düzenine ayak uydurabilme gayesi ile uyumlu olarak en az bir yabancı dili orta seviyede öğrenme, kullanma ve bu konuda gelişime açık olma.

5) Hukuk dili ve adli yazışma usullerini öğrenme, meslek yaşamında fark yaratacak ölçüde mesleki dile dair kişisel tarz geliştirme.

6) Mesleki ve etik sorumluluk kazanma, toplumda saygı duyulan ve örnek gösterilen bir adap ile meslek kurallarını icra etme, sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alarak sosyal projelere katkı sağlama, ekip çalışmalarına katılma, liderlik becerisi elde etme.

7) Teknolojik gelişmelere adapte olabilme, bilgisayar konusunda temel kuramsal ve pratik bilgiye sahip olma, etkin bir biçimde klavye kullanabilme.

8) Özel hukuk ilişki ve uyuşmazlıklarını tanımlayabilme, temel disipliner ilkeleri yorumlayabilme ve uygulayabilme.

9) Devlet yapısı, devleti oluşturan organları, bu organların görev ve fonksiyonlarını, anayasal temel ve ilkeleri, devlet ve birey arasındaki ilişkileri ve uyuşmazlıkları tanımlayabilme, yorumlayabilme ve uygulayabilme.

10) Dava açma ve icra takibi konularında yetkin bilgiye ve pratiğe sahip olma.

11) Ekonomik ve mali hukuk alanlarında temel bilgiye sahip olma, muhasebe esaslarını öğrenme, bilanço ve gelir tablosu hesaplarını yapabilme.

12) Hukuk biliminin yakın olduğu diğer bilim dalları ile ilişki kurabilme, ülke ve dünya gündemini hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal cepheleri ile izleyebilme, kültürlü, donanımlı, görgülü, farkındalığı yüksek bir vatandaş ve dünya insanı olabilme.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız Adalet Bakanlığı’ nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, adliye saraylarında yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt katipliği ile ceza infaz kurumlarında müdürlük yapabilmekte ayrıca noterlerde ve hukuk bürolarında da çalışabilmektedirler. Özellikle son yıllarda özel şirketler ve bankaların hukuk bürolarında çalıştırılmak için Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına talep artmaktadır. 

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda öğrencilerimiz, başta hukuk fakülteleri olmak üzere 4 yıllık lisans programlarına da devam edebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi

T.C.

UFUK ÜNİVERSİTESİ

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖNLİSANS DERS PROGRAMI (ESKİ MÜFREDAT)

BİRİNCİ YIL

I. YARIYIL (GÜZ)

 

II. YARIYIL (BAHAR)

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

ADA 101

Bilgisayar I
(Klavye Kullanımı I)

1

2

3

4

ADA 102

Bilgisayar II
(Klavye Kullanımı II)

1

2

3

4

ADA 103

Büro Yönetim Teknikleri

2

0

2

3

ADA 104

Medeni Usül Hukuku

3

0

3

3

ADA 105

Hukukun Temel Kavramları

3

0

3

3

ADA 106

İdare Hukuku 

3

0

3

3

ADA 107

Yargı Örgütü

3

0

3

3

ADA 108

Borçlar Hukuku Genel Bilgisi

3

0

3

3

ADA 109

Anayasa Hukuku 

3

0

3

3

ADA 110

Tebligat Hukuku

2

0

2

3

ADA 111

Medeni Hukuk Bilgisi I
(Başlangıç Hük. Kişiler ve Aile H.)

3

0

3

3

ADA 114

Ceza Hukuku Genel Bilgisi

3

0

3

3

TAR 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

0

2

TAR 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

0

2

TUR 101

Türk Dili I

2

0

0

2

TUR 102

Türk Dili II

2

0

0

2

İNG 101

Yabancı Dil I
(İngilizce I)

3

0

3

4

İNG 102

Yabancı Dil II
(İngilizce II)

3

0

3

4

Seçmeli Dersler

 

Seçmeli Dersler

ADA 117

Muhasebe 

2

0

2

3

 

ADA 120

Hukuk Dili ve Adli Yazışma

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM KREDİ

 

 

22

30

TOPLAM KREDİ

 

 

22

30

İKİNCİ YIL

III. YARIYIL (GÜZ)

 

IV. YARIYIL (BAHAR)

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

 

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

ADA 201

Adli Bilişim 

1

2

3

5

ADA 202

Mesleki Bilgisayar
(Office Programları)

1

2

3

5

ADA 203

Mali Hukuk                       (K. Eko./K. Mal.)

2

0

2

3

ADA 204

İdari Yargılama Hukuku 

3

0

3

4

ADA 205

Medeni Hukuk Bilgisi II
(Miras ve Eşya Hukuku)

3

0

3

3

ADA 208

Ticaret Hukuku II
(Kıymetli Evrak)

3

0

3

4

ADA 207

Ceza Usül Hukuku 

3

0

3

4

ADA 210

Avukatlık ve Noterlik Hukuku 

3

0

3

4

ADA 209

Ticaret Hukuku I
(Ticari İşletme/Şirketler H.)

3

0

3

4

ADA 212

Damga Vergisi ve Harçlar

2

0

2

3

ADA 213

Takip Hukuku 

3

0

3

4

ADA 216

Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku

3

0

3

3

İNG 201

Yabancı Dil III        (İngilizce III)

3

0

3

4

İNG 202

Yabancı Dil IV             (İngilizce IV)

3

0

3

4

Seçmeli Dersler

 

Seçmeli Dersler

ADA 217

Adalet Meslek Etiği

2

0

2

3

 

ADA 220

Tapu ve Kadastro İşlemleri

2

0

2

3

ADA 219

UYAP ve Adli Kalem Mevzuatı

2

0

2

3

ADA 222

İşaret Dili

2

0

2

3

TOPLAM KREDİ

 

 

22

30

 

TOPLAM KREDİ

 

 

22

30

T.C.

UFUK ÜNİVERSİTESİ

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS DERS PROGRAMI (YENİ MÜFREDAT)

BİRİNCİ YIL

I. YARIYIL (GÜZ)

 

II. YARIYIL (BAHAR)

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

ADL 101

Klavye Kullanımı I

1

2

3

5

ADL 102

 Klavye Kullanımı II

1

2

3

4

ADL 105

Hukukun Temel Kavramları

3

0

3

5

ADL 106

İdare Hukuku Bilgisi

3

0

3

5

ADL 109

Anayasa Hukuku Bilgisi

3

0

3

5

ADL 114

Ceza Hukuku Bilgisi

3

0

3

5

ADL 111

Medeni Hukuk Bilgisi I
(Başlangıç Hük. Kişiler ve Aile H.)

3

0

3

5

ADL 108

Borçlar Hukuku Genel Bilgisi

3

0

3

5

TAR 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

0

2

TAR 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

0

2

TUR 101

Türk Dili I

2

0

0

2

TUR 102

Türk Dili II

2

0

0

2

ING 101

Yabancı Dil I
(İngilizce I)

3

0

3

4

ING 102

Yabancı Dil II
(İngilizce II)

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Dersler

 

Seçmeli Dersler

ADL 121

Hukuk ve Toplum

2

0

2

2

 

ADL 104

Büro Yönetim Teknikleri

2

0

2

2

 UYD

 Ufuk Yaşam Dersleri

 2

 0

 2

 2

 UYD

Ufuk Yaşam Dersleri 

2

0

2

2

TOPLAM KREDİ

 

 

17

30

TOPLAM KREDİ

 

 

17

30

İKİNCİ YIL

III. YARIYIL (GÜZ)

 

IV. YARIYIL (BAHAR)

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

 

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

ADL 221

Klavye Kullanımı III

1

2

3

5

ADL 222

Klavye Kullanımı IV

1

2

3

5

ADL 213

Bilgisayar (Office Programları)

3

0

3

5

ADL 208

Ticaret Hukuku Bilgisi

3

0

3

5

ADL 219

UYAP ve Adli Kalem Mevzuatı

3

0

3

3

ADL 220

Hukuk Dili ve Adli Yazışma

2

1

3

3

ADL 205

Medeni Hukuk Bilgisi II (Miras ve Eşya Hukuku)

3

0

3

3

ADL 228

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilgisi 

3

0

3

3

ADL 213

Takip Hukuku Bilgisi

3

0

3

3

ADL 210

Tebligat Esas ve Usulleri

3

0

3

3

ADL 207

Ceza Usul Hukuku Bilgisi

3

0

3

5

ADL 204

Medeni Usul Hukuku Bilgisi

3

0

3

5

ING 201

Yabancı Dil III (İngilizce III)

3

0

3

4

ING 202

Yabancı Dil IV (İngilizce IV)

3

0

3

4

Seçmeli Dersler

 

Seçmeli Dersler

ADL 217

Genel Muhasebe

2

0

2

2

 

ADL 224

Genel Matematik

2

0

2

2

ADL 223

Dijital Okuryazarlık

2

0

2

3

ADL 226

Bilişim Hukuku

2

0

2

2

ADL 251

Proje I

2

0

2

2

ADL 252

Proje II

2

0

2

2

TOPLAM KREDİ

 

 

23

30

 

TOPLAM KREDİ

 

 

23

30

- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ADA101
Bilgisayar I(Klavye Kullanımı I)
3
4
1
Zorunlu
ADA103
Büro Yönetim Teknikleri
2
3
1
Zorunlu
ADA105
Hukukun Temel Kavramları
3
3
1
Zorunlu
ADA107
Yargı Örgütü
3
3
1
Zorunlu
ADA109
Anayasa Hukuku
3
3
1
Zorunlu
ADA111
Medeni Hukuk Bilgisi I(Başlangıç Hük.Kişiler ve Aile)
3
3
1
Zorunlu
ADL101
Klavye Kullanımı I
3
5
1
Zorunlu
ADL105
Hukukun Temel Kavramları
3
5
1
Zorunlu
ADL109
Anayasa Hukuku Bilgisi
3
5
1
Zorunlu
ADL111
Medeni Hukuk Bilgisi I(Başlangıç Hük. Kişiler ve Aile Huk.)
3
5
1
Zorunlu
ING101
Yabancı Dil I (İngilizce I)
3
4
1
Zorunlu
TAR101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
0
2
1
Zorunlu
TÜR101
Türk Dili I
0
2
1
Seçmeli
ADA117
Muhasebe
2
3
1
Seçmeli
ADL121
Hukuk ve Toplum
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ADA102
Bilgisayar II (Klavye Kullanımı-II)
3
4
2
Zorunlu
ADA104
Hukuk Usulü
3
3
2
Zorunlu
ADA106
İdare Hukuku
3
3
2
Zorunlu
ADA108
Borçlar Hukuku Genel Bilgisi
3
3
2
Zorunlu
ADA110
Tebligat Hukuku
2
3
2
Zorunlu
ADA114
Ceza Hukuku Genel
3
3
2
Zorunlu
ADL102
Klavye Kullanımı II
3
5
2
Zorunlu
ADL106
İdare Hukuku Bilgisi
3
5
2
Zorunlu
ADL108
Borçlar Hukuku Genel Bilgisi
3
5
2
Zorunlu
ADL114
Ceza Hukuku Bilgisi
3
5
2
Zorunlu
ING102
Yabancı Dil II(İngilizce II)
3
4
2
Zorunlu
TAR102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
0
2
2
Zorunlu
TÜR102
Türk Dili II
0
2
2
Seçmeli
ADA120
Hukuk Dili ve Adli Yazışma
2
3
2
Seçmeli
ADL104
Büro Yönetim Teknikleri
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ADA.213
Bilgisayar (Office Programları)
3
5
3
Zorunlu
ADA201
Adli Bilişim
3
5
3
Zorunlu
ADA203
Mali Hukuk (K.Eko/K.Mal)
2
3
3
Zorunlu
ADA205
Medeni Hukuk Bilgisi II(Miras ve Eşya Hukuku)
3
3
3
Zorunlu
ADA207
Ceza Usül Hukuku
3
4
3
Zorunlu
ADA209
Ticaret Hukuku I(Ticari İşletme/Şirketler H.)
3
4
3
Zorunlu
ADA213
Takip Hukuku Bilgisi
3
3
3
Zorunlu
ADL205
Medeni Hukuk Bilgisi II(Miras ve Eşya Hukuku)
3
3
3
Zorunlu
ADL207
Ceza Usül Hukuku Bilgisi
3
5
3
Zorunlu
ADL213
Takip Hukuku Bilgisi
3
3
3
Zorunlu
ADL219
UYAP ve Adli Kalem Mevzuatı
3
3
3
Zorunlu
ADL221
Klavye Kullanımı III
3
5
3
Zorunlu
ING201
Yabancı Dil III (İngilizce III)
3
4
3
Seçmeli
ADA217
Adalet Meslek Etiği
2
3
3
Seçmeli
ADA219
UYAP ve Adli Kalem Mevzuatı
2
3
3
Seçmeli
ADL217
Genel Muhasebe
2
2
3
Seçmeli
ADL223
Dijital Okuryazarlık
2
2
3
Seçmeli
ADL251
Proje I
2
2
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
ADA202
Mesleki Bilgisayar (Office Programları)
3
5
4
Zorunlu
ADA204
İdari Yargılama Hukuku
3
4
4
Zorunlu
ADA208
Ticaret Hukuku II(Kıymetli Evrak)
3
4
4
Zorunlu
ADA210
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
3
4
4
Zorunlu
ADA212
Damga Vergisi ve Harçlar
2
3
4
Zorunlu
ADA216
Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku
3
3
4
Zorunlu
ADL204
Medeni Usul Hukuku Bilgisi
3
5
4
Zorunlu
ADL208
Ticaret Hukuku Bilgisi
3
5
4
Zorunlu
ADL210
Tebligat Esas ve Usulleri
3
3
4
Zorunlu
ADL220
Hukuk Dili ve Adli Yazışma
3
3
4
Zorunlu
ADL222
Klavye Kullanımı IV
3
5
4
Zorunlu
ADL228
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilgisi
3
3
4
Zorunlu
ING202
Yabancı Dil IV(İngilizce IV)
3
4
4
Seçmeli
ADA220
Tapu ve Kadastro İşlemleri
2
3
4
Seçmeli
ADL224
Genel Matematik
2
2
4
Seçmeli
ADL226
Bilişim Hukuku
2
2
4
Seçmeli
ADL252
Proje II
2
2
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezuniyet durumuna geçebilmesi için programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başararak genel not ortalamasının 2.00 ve üstünde olması; ayrıca toplam 120 AKTS kredisini sağlaması gerekir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi F. Elif ÇELİK

 T.C. Ufuk Üniversitesi

Prof. Dr. Rıdvan Ege Kampüsü  Kızılcaşar Mah. İncek Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı No: 129   06836  Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi

T.C UFUK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM YETERLİLİKLERİ VE DERS MATRİKSİ

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ADA 101

      

X

     

ADA 103

     

X

      

ADA 105

X

X

     

X

X

   

ADA 107

        

X

X

  

ADA 109

        

X

   

ADA 111

X

X

     

X

    

TAR 101

           

X

TUR 101

  

X

         

ING 101

   

X

        

ADA 117

          

X

 

ADA 102

      

X

     

ADA 104

      

X

X

X

X

  

ADA 106

        

X

   

ADA 108

X

X

     

X

    

TAR 102

           

X

TUR 102

  

X

         

ADA 110

  

X

      

X

  

ADA 114

 

X

      

X

   

ING 102

   

X

        

ADA 112

          

X

 

ADA 201

      

X

     

ADA 213

        

X

X

  

ADA 205

X

X

     

X

    

ADA 207

 

X

    

X

 

X

X

  

ADA 209

X

X

     

X

    

ADA 203

          

X

 

ING 201

   

X

        

ADA 202

      

X

     

ADA 204

 

X

    

X

X

 

X

  

ADA 208

X

X

     

X

    

ING 202

   

X

        

ADA 210

    

X

X

      

ADA 212

          

X

X

ADA 216

        

X

X

  

ADA 220

  

X

 

X

X

      
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi