Adalet Meslek Yüksekokulu


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Dekan/Müdür

Dr.Öğr.Üyesi F.Elif ÇELİK

  • Adalet