Fen - Edebiyat Fakültesi


Genel Bilgi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Üniversitemizin temel bilimler boyutunu kapsaması itibarıyla önemli bir misyon üstlenmiştir. Çağımızın bu önemli alanlarında eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak, diğer bölümlerin teknoloji üretimine destek sağlamak ve her şeyden önce bu alanlarda üstün becerili öğrenciler yetiştirerek Fakültemiz bünyesinde faaliyet göstermeleri planlanmıştır.

Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda ülkemize hizmet konusunda tüm gücüyle çalışabilecek, demokratik düşünceye, bilimsel yaklaşıma ve etik kurallara uyum sağlayan, vereceği eğitimle ve bilimsel yöntemlerle üreteceği bilgilerle temel bilimlerin ilerlemesine, araştırmacı kimliği ile bilimsel çalışmaları geliştirebilecek; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı öğrencilerin yetiştiği eğitim öğretim ortamı hazırlayarak sürekli gelişen, kurumsallaşmış bir organizasyon yapısını oluşturmaktır.

Fakültemizde İstatistik Bölümü 2002-2003 eğitim-öğretim yılında, Psikoloji Bölümü ise 2004-2005 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. İncek Yerleşkesinde hem Fen hem de Edebiyat alanlarında yeni bölümlerin açılması hedeflenmektedir.

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz misyonumuz ve vizyonumuz sonucu meslek etiği çerçevesinde yurtiçinde ve dışında birçok alanda görev yapmaktadırlar.

Dekan/Müdür

 

DEKAN              

Prof. Dr. Eda KARACAN

Ufuk Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Bölümler