Eğitim Fakültesi


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2005 – 2006 Eğitim Öğretim yılında öğretime başlamış olup eğitimin bilimle olduğu kadar kültür ve sanat ile de bağıntısını unutmadan, çağdaş eğitim ilkelerini temel alan, bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunarak yaratıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu eğitimi ve etik değerleri önemseyen dürüst, gerekli mesleki yeterliliklere sahip eğitimcileri yetiştiren seçkin bir eğitim birimi olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti anayasasında belirlenen Atatürkçü Milli Eğitim Politikaları doğrultusunda mesleki ve etik sorumluluklarının bilincinde, ileri düzey akademik donanıma sahip, alanlarında konularıyla ilgili değişik disiplinleri bütünleştirerek çok yönlü bir bakış açısı geliştirmiş, yaşam boyu gelişime istekli, insan sevgisini temel alan eğitimci ve bilim insanları yetistirmeyi Fakültemiz birincil görev saymaktadır.

Fakültemiz ülkemizin eğitim gereksinimine İngilizce Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalıyla katkı sağlamakta olup önümüzdeki yıllarda da mevcut talepler ve ülkenin gereksinimleri dikkate alınarak açılacak yeni programlar ile bu hizmetini devam ettirecektir.

Fakültemiz ve mevcut bölümlerinin öğretim elemanlarını, lisans düzeyinde amaçlanan eğitim kalitesi doğrultusunda, kadrolu ve yarı zamanlı seçkin alan uzmanları oluşturmakta olup, öğrencilerimizin gerekli kuramsal ve pratik bilgilerle yetişmelerine ve genç öğretim elemanlarının akademik gelişimlerine Fakültemizde özellikle önem verilmektedir.

Dekan/Müdür

Prof. Dr. Mustafa KILIÇ

Telefon: +90 312 586 74 50 - 51 - 52
Faks: +90 312 000 00 00

Bölümler