RPD 454


Course Title Course Code Program Level
Introduction to Anatolian Therapy RPD 454 Psychological Counseling and Guidance B.A. / B.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
08
(Spring)
42 0 0 0 50 50 142 3 4

Teaching Staff Prof.Dr. Mustafa KILIÇ
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Elective
Prerequisites -
Recommended Optional Programme Component -
Course Objectives
Course Content
Learning Outcomes (LO)
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week
2. Week
3. Week
4. Week
5. Week
6. Week
7. Week
8. Week
9. Week
10. Week
11. Week
12. Week
13. Week
14. Week
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References Can, Şefik (2016) Mesnevi Tercümesi & Cilt. Ötiken Neşriyat. İstanbul. Erdoğan. Tokmakcıoglu, (1981) Bütün Yönleriyle Nasrettin Hoca. Kültür Bakanlığı Yayınları. Sevinç Matbaası, Ankara. Eyuboğlu, İsmet Zeki (1998) Bütün Yönleriyle Hacı Bektaş Veli, 3. Basım, Özgür Yayınları Eyuboğlu, Sabahattin; (1973) Hayyam/ Bütün Dörtlükleri 4. Basım, Cem Yayınevi. İstanbul Eyuboğlu, Sabahattin; (1981) Yunus Emre, Cem Yayınevi. İstanbul Gölpınarlı, Abdulbaki, Mevlana Celaleddin Rumi Mektuplar. Kılıç, Mustafa. Türk Düşünürlerine/ Hümanistlerine Ait Görüşlerin “ Psikolojik Danışmanın İlkeleri” Açısından İncelenmesi. Ders Notu. Kocatürk, Vasfi Mahir; (1969) Ömer Hayyam’ın Rübaileri. ( David Mckay Company’den Çeviri) 4. Basım, Edebiyat Yayınevi. Ankara. Temren, Belkıs (1995), Bektaşiliğin Eğitsel ve Kültürel Boyutu, 2.Basım, Türk Tarih Kurumu Basımevi
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)