EĞT244


Course Title Course Code Program Level
Ölçme ve Değerlendirme EĞT244 Psychological Counseling and Guidance B.A. / B.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
04
(Spring)
42 10 50 102 3 4

Teaching Staff Yrd.Doç.Dr. Aslıhan ERMAN ASLANOĞLU
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites No Prerequisite
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives Öğrencilerin eğitimde kullanılan ölçme ve değerlendirme araç-gereç, yöntem ve tekniklere iilişkin kuram, kavram ve uygulamaların kazandırılmasının sağlanması.
Course Content Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık); eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz-değerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
Learning Outcomes (LO) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şöyledir: 1. Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemini bilir. 2. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık); eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özelliklerini inceler. 3. Eğitimde kullanılan ölçme araçlarını geliştirebilir. 4. Geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler) ve öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçları (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz-değerlendirme, tutum ölçekleri) karşılaştırır. 5. Ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemleri bilir. 6. Öğrenme çıktılarını değerlendirir, not verme alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirmeyi bilir ve uygular.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Ölçmenin Temel Kavramları (Ölçme-ölçme türleri vb.)
2. Week Ölçmenin Temel Kavramları (Değerlendirme-değerlendirme türleri)
3. Week Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler (Hata-Hata türleri-Güvenirlik-Güvenirlik türleri ve belirleme yöntemleri)
4. Week Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler (Geçerlik- Geçerlik türleri ve belirleme yöntemleri)
5. Week Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler (Geçerlik- Geçerlik türleri ve belirleme yöntemleri)
6. Week Eğitimde kullanılan ölçme araçları (Yazılı yoklamalar, sözlü yoklamalar….vb.)
7. Week Eğitimde kullanılan ölçme araçları (Seçme ve sınıflama gerektiren testler)
8. Week ARA SINAV
9. Week Eğitimde kullanılan ölçme araçları (Ödevler, Projeler, Portfolyolar, Rubrikler…)
10. Week Ölçme sonuçları üzerinde yürütülebilecek istatistiksel işlemler
11. Week Normal dağılım ve standart puanlar
12. Week Test geliştirme
13. Week Madde ve test istatitikleri
14. Week Madde ve test istatitikleri
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 2008, Yargı yayıncılık
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)
 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

PY1

3

4

2

3

2

5

PY2

1

1

1

2

1

2

PY3

2

2

4

3

2

3

PY4

1

4

3

4

1

2

PY5

5

3

2

3

3

1

PY6

5

5

5

2

5

3

PY7

1

4

3

2

3

4

PY8

3

5

5

4

5

5

PY9

1

3

3

4

1

3

PY10

1

2

2

1

1

2

PY11

1

1

1

2

1

1

PY12

2

2

2

2

2

2

PY13

2

1

3

1

2

1

PY14

1

1

1

1

1

2

PY15

2

1

1

2

2

1

PY16

1

1

1

1

1

2

PY17

2

2

2

1

2

1

PY18

1

1

2

1

2

2

PY19

1

1

1

1

1

2

PY20

2

1

1

1

1

1

PY21

1

2

1

1

1

1

PY22

1

1

1

2

3

2

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek