İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program)


General Information
Qualification Awarded
Level of Qualification
Admission Requirements
Arrangements for the Recognition of Prior Learning
Qualification Requirements and Regulations
Profile of the Programme
Key Learning Outcomes
Occupational Profiles of Graduates
Access to Further Studies
Courses - Term, Credit and ECTS Credit
- 1 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
1
Compulsory
ELT101
Contextual Grammar I
3
5
1
Compulsory
ELT103
Oral Communication Skills I
3
4
1
Compulsory
ELT105
Advanced Reading and Writing I
3
5
1
Compulsory
ELT107
Listening and Pronunciation I
3
4
1
Compulsory
EĞT101
Introduction to Educational Sciences
3
3
1
Compulsory
GKD101
Effective Communication Skills
3
4
1
Compulsory
IST103
The Use of Basic Information Technology
3
3
1
Compulsory
TUR109
Turkish I: Writing Skills
2
2
- 2 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
2
Compulsory
ELT102
Contextual Grammar II
3
5
2
Compulsory
ELT104
Oral Communication Skills II
3
4
2
Compulsory
ELT106
Advanced Reading and Writing II
3
5
2
Compulsory
ELT108
Listening and Pronunciation II
3
4
2
Compulsory
ELT110
Lexical Competence
3
4
2
Compulsory
EĞT102
Educational Psychology
3
3
2
Compulsory
IST104
Basic Computer Sciences
3
3
2
Compulsory
TUR110
Turkish II: Oral Skills
2
2
- 3 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
3
Compulsory
ELT203
English Literature I
3
5
3
Compulsory
ELT205
Linguistics I
3
5
3
Compulsory
ELT209
Approaches in ELT I
3
5
3
Compulsory
ELT211
English-Turkish Translation
3
5
3
Compulsory
ELT213
Oral Expression and Public Speaking
3
5
3
Compulsory
EĞT201
Teaching Principles and Methodologies
3
3
3
Compulsory
YAB201
Second Foreign Language I
2
2
- 4 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
4
Compulsory
ELT204
English Literature II
3
5
4
Compulsory
ELT206
Approaches in ELT II
3
5
4
Compulsory
ELT208
Linguistics II
3
5
4
Compulsory
ELT214
Turkish – English Translation
3
5
4
Compulsory
EĞT218
Instructional Technology and Material Development
3
5
4
Compulsory
GKD214
Research Techniques
2
3
4
Compulsory
YAB202
Second Foreign Language II
2
2
- 5 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
5
Compulsory
ELT301
Teaching English to Young Learners I
3
5
5
Compulsory
ELT303
Literature and Language Teaching
3
5
5
Compulsory
ELT311
ELT Methodology I
3
3
5
Compulsory
ELT313
Teaching Language Skills I
3
6
5
Compulsory
EĞT301
Classroom Management
2
3
5
Compulsory
GKD301
Drama
3
6
5
Compulsory
YAB301
Second Foreign Language III
2
2
- 6 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
6
Compulsory
ELT304
Teaching English to Young Learners II
3
5
6
Compulsory
ELT306
Language and Teaching Literature II
3
5
6
Compulsory
ELT308
Teaching Language Skills II
3
6
6
Compulsory
ELT312
ELT Methodology II
3
3
6
Compulsory
ELT212
Language Acquisition
3
5
6
Compulsory
EĞT302
Testing and Evaluation
3
4
6
Compulsory
GKD302
Community Service
2
2
- 7 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
7
Compulsory
ELT405
Language Teaching Materials Evaluation and Development
3
5
7
Compulsory
ELT409
School Experience
3
8
7
Compulsory
EĞT401
Counselling
3
5
7
Compulsory
EĞT403
Special Education
2
6
7
Compulsory
GKD401
The History of Turkish Education
2
2
7
Compulsory
TAR401
Principles of Kemal Atatürk and History of Revolution I
2
2
7
Elective
ELT493
Elective I: Academic Reading and Writing
2
2
- 8 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
8
Compulsory
ELT404
Practicum
5
9
8
Compulsory
ELT406
Testing and Evaluation in ELT
3
6
8
Compulsory
EĞT404
Comparative Education
2
4
8
Compulsory
EĞT406
Turkish Educational System and School Management
2
5
8
Compulsory
TAR402
Principles of Kemal Atatürk and History of Revolution II
2
2
8
Elective
ELT492
Elective I / Current Issues in Language Teaching
2
2
8
Elective
ELT498
Elective II: Educational Phonology
2
2
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study
Programme Director
Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix
NQF-HETR/Program Competencies Matrix

Bölüm               : Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Anabilim Dalı  : İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı (Lisans)

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

 • 1 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma
 • 2 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme becerisi
 • 3 toplumsal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olma
 • 4 Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisi
 • 5 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma becerisi
 • 6 Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisi
 • 7 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 8 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 9 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilme becerisi
 • 10 Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilme becerisi
 • 11 Dile özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme becerisi
 • 12 İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi
 • 14 Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi
 • 15 Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

 • 7 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 13 İngilizceyi anadil düzeyine yakın kullanabilme becerisi
 • 14 Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi
 • 15 Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • 6 Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisi
 • 8 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 9 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilme becerisi

Öğrenme Yetkinliği

 • 8 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 9 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilme becerisi
 • 11 Dile özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme becerisi
 • 12 İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • 2 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme becerisi
 • 3 toplumsal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olma
 • 4 Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisi
 • 6 Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisi
 • 7 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 8 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 9 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilme becerisi
 • 10 Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilme becerisi
 • 11 Dile özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme becerisi
 • 13 İngilizceyi anadil düzeyine yakın kullanabilme becerisi
 • 15 Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

 • 1 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma
 • 2 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme becerisi
 • 6 Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisi
 • 7 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 10 Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilme becerisi
 • 13 İngilizceyi anadil düzeyine yakın kullanabilme becerisi
 • 14 Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi
 • 15 Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi