SİBU426


Course Title Course Code Program Level
POLITICS, POWER, IMAGE SİBU426 Political Science and International Relations B.A. / B.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
08
(Spring)
42 84 126 3 5

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Elective
Prerequisites
Recommended Optional Programme Component No pre-requisites.
Course Objectives The course will introduce images of power and politics through film narratives, photographic images and media images.
Course Content The concepts will be explored both theoretically and in relation to a number of cult films, photographic images and media images.
Learning Outcomes (LO) 1. To write and speak about contemporary images of power. 2. To understand the presentation of power and authority in the images of film narratives and media. 3. To understand political forms of coercion and resistance.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Basic Concepts: Image
2. Week Basic Concepts: Power
3. Week Power and Cult Image: : Ivy (Tolga Karaçelik, 2016)
4. Week Power and Subject: Buddha Collapsed Out of Shame (Hana Makhbalbaf, 2008)
5. Week Cultural History of Images
6. Week Power and Resistance
7. Week Dance \ Politics \ Popular Culture
8. Week Battle \ The Balkans \ Images: Ulyssess’s Gaze (Theodoros Angelopoulos, 1995)
9. Week Colonial Discourse \ Images: Painted Veil (John Curran, 2006)
10. Week Power \ Masculinty \ Social Class: Kes (Ken Loach, 1969)
11. Week Political Readings on Hiroshima
12. Week Power and Aural Images
13. Week General Evaluation
14. Week General Evaluation
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References Akal, C.B. (1994) Siyasal İktidarın Cinsiyeti. Ankara: İmge. Akay, A. (2016) Michel Foucault'da İktidar ve Direnme Odakları. İstanbul: Doğu Batı. Baştürk, E. 2016) Gözetimin Soykütüğü: Foucault’dan Deleuze’e Postmodern Bir Arkeoloji. İstanbul: Kalkedon. Bentham, J. ve diğerleri. (2008) Panoptikon: Gözün İktidarı. B. Çoban ve Z. Özarslan (Çev.) İstanbul: Su. Burke, P. (2003) Afişten Heykele Minyatürden Fotoğrafa Tarihin Görgü Tanıkları. (Z. Yelçe. Çev.) İstanbul: Kitapyayınevi. (Görgü Tanığından Tarihçeye, İmgelerin Kültürel Tarihi, İktidar ve Direniş vb. gibi bazı bölümler. ) Clark, T. (2011) Sanatta Propaganda. (E. Hoşsucu. Çev.) İstanbul: Ayrıntı. Lutz; C. A. ve Collins, J. L. (2005) (M. Bayatlı. Çev.) National Geographic'i Doğru Okumak. İstanbul: Ayrıntı. Büker, S. “Bize Bak” . Kara Perde (Der. H. Köse) İstanbul: Ayrıntı. 2011. Castells, M. (2016) İletişim Gücü.  (E. Kılıç (Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Dolar, M. Sahibinin Sesi. (B. E. Aksoy. Çev.) Metis: 20013. Esgün, U. (1999) “Makro İktidar, Mikro İktidar ve Hukuk”. Birikim: (118) Foucault, M. (1988. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason (R. Howard. Çev.). New York: Vintage Books. Freud, S. (1976). [1899]. The Interpretation of Dreams. ( J. Strachey. Çev.) London: Penguin. Gombrich, E. H. İmge ve Göz. (K. Atakay. Çev.) Moore, R & Gilette, D. (1995). Kral, Savaşçı, Büyücü, Âşık (F. Zengin. Çev.). İstanbul: Sistem. Neale, S. (1983) Masculinity as Spectacle:Reflections on Men and Mainstream Cinema. Screen, 24 (6), 11-16. Onur, H. & Koyuncu, B. (2004). “Hegomonik” Erkekliğin Görünmeyen Yüzü: Sosyalizasyon Sürecinde Erkeklik Oluşumları ve Krizleri Üzerine Düşünceler. Toplum ve Bilim, 101, 31-49. Öztürk, R. “Bir Mit, bir Arketip, ve bir Film”. (Yay.Haz. S. Büker) Sinema Yazıları: Onat Kutlar’a Armağan Ankara: Doruk Yayınları, 1997. Sartori, G. (2004) Görmenin İktidarı. (B. Ulusoğlu ve G. Batuş Çev.) İstanbul: Karakutu Yayınları. Sayın, Z. (2000) Beden Yazısı 2. İstanbul: Kaknüs. (1. Bölüm.) Sayın, Z. (2015) Pornografik İmge. İstanbul: Metis.
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)
 

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

PQ 10

PQ 11

PQ 12

PQ 13

PQ 14

PQ 15

PQ 16

PQ 17

PQ 18

LO 1

4

5

4

  

5

5

4

5

 

4

      

5

LO 2

 

5

    

5

4

          

LO 3

 

5

4

  

5

5

5

  

5

      

4