SİBU424


Course Title Course Code Program Level
SOCIETY AND POLITICS IN MIDDLE EAST II SİBU424 Political Science and International Relations B.A. / B.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
08
(Spring)
42 6 4 80 132 3 5

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites Each student taking the course must; 1- Read a novel dealing with social and political life of the Middle East; 2- (i) Present the summary of the book, (ii) Make an assessment of it, (iii) Open that novel up for discussion in the course
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives Objectives of the course are to analyze the current social and political life of the Middle East by means of; 1- Contemporary Middle East affairs, 2- Novels dealing with current social and political life of Middle East; and make inferences about contemporary social and political structure of Middle East
Course Content Middle East is a geographical region both having importance for international politics and including Turkey as a part of. Having knowledge on current social and political structure of Middle East serves the purpose of understanding contemporary event taking place in Middle East better.
Learning Outcomes (LO) Students taking this course are expected to 1- Have knowledge on current Middle East affairs; 2- Establish a mutual relation between current social and political structure of Middle East and contemporary affairs in the Middle East; 3- In this way, develop the capability of making scrutiny on international politics.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Middle East: Remembering its Importance and Current Geopolitics
2. Week A General Overview on the Problems Coming to the Fore in Middle East
3. Week Overall Reminders about General Social and Political Structure of Middle East
4. Week Poised Hammer as a No-Fly Zone Operation and Regarding Social and Political Structure of Middle East in the Light of Poised Hammer
5. Week Water Issues in Middle East and Outlook on Social and Political Structure of Middle East in Consideration of Water Issues-I
6. Week Water Issues in Middle East and Outlook on Social and Political Structure of Middle East in Consideration of Water Issues-II
7. Week Iran and Problems based on Iran; and Outlook on Social and Political Structure of Middle East in Consideration of these Issues-I
8. Week Iran and Problems based on Iran; and Outlook on Social and Political Structure of Middle East in Consideration of these Issues-II
9. Week Syrian Crisis and Outlook on Social and Political Structure of Middle East in the light of Syrian Crisis
10. Week Contemporary Novels Selected Which Deal with Social and Political Structure of Middle East: (1) Presentation of Summary, (2) Assessment, (3) Discussion-I
11. Week Contemporary Novels Selected Which Deal with Social and Political Structure of Middle East: (1) Presentation of Summary, (2) Assessment, (3) Discussion-II
12. Week Contemporary Novels Selected Which Deal with Social and Political Structure of Middle East: (1) Presentation of Summary, (2) Assessment, (3) Discussion-III
13. Week China's Current Existence in the Middle East and Possible Reflections of this on Social and Political Structure of Middle East
14. Week General View and Discussion
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References - Doç. Dr. O. Metin Öztürk, Türkiye ve Orta Doğu, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1997, 158 sayfa. - Peter Mansfield, Çev. Ü. H. Yolsal, Ortadoğu Tarihi, İstanbul, Say Yayınları, 2012, 664 sayfa. - Veysel Ayhan, İmparatorluk Yolu: Petrol Savaşlarının Odağında Ortadoğu, Ankara, Nobel Yayınları, 2006,505 sayfa - Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Ortadoğu Cilt 1, Siyaset, Savaş ve Diplomasi, Bursa, MKM Yayınları, 2012, 560 sayfa. - Yalçın Sarıkaya, İran’da Milliyetçilik : Tarihi ve Jeopolitik Boyutlarıyla, İstanbul, Ötüken Yayınları, 2008, 448 sayfa. - Aygün Attar (Haşimzade), İran’ın Etnik Yapısı, Ankara, Divan Yayıncılık, 2006, 388 sayfa. - Faleh A. Jabar, Çev. Ö. Öğünç, Aşiretler ve İktidar: Ortadoğu’da Etnisite ve Milliyetçilik, İstanbul, 2013, 326 sayfa. - Ernesto Gomez Abascal, Çev. B. Yıldırım-S. Altunoğlu, İkiz Kulelerden Arap Baharına Ortadoğu’da İmparatorluğun Sonbaharı, Notabene Yayınları, 2013, 160 sayfa. - Hamid Dabashi, The Arab Spring-The End of Post-colonialism, London, Zed Books, 2012, 272 sayfa. - Barry Rubin, The Truth About Syria, Palgrave McMillan, 2007, 292 sayfa. - Hamit Bozarslan, Çev. Melike Işık Durmaz, Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi, İstanbul, İletişim Yayınları, 2012, 184 sayfa. - Vahdet Bingöl, Ortadoğu Satrancında Yeni Oyun: Sünni-Şii Çatışması, Ankara, Orion Kitabevi, Temmuz 2013, 165 sayfa. - Bernard Lewis, Çev. Hakkı Dursun Yıldız, Tarihte Araplar, İstanbul, Ağaç Kitabevi Yayınları, 5. Basım, Şubat 2009, 271 sayfa. - Charles Lindholm, Çev. Balkı Şafak, İslami Ortadoğu: Tarihsel Antropoloji, Ankara, İmge Kitabevi, 2004, 508sayfa. (Some Selected Novels) - (Afganistan) Yasmina Khadra, Çev. Alev Özgüner, Kabil’in Kırlangıçları, İstanbul, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2011, 152 sayfa. - (Cezayir) Yasmina Khadra, Çev. Armağan Sarı, Günün Geceye Borcu, İstanbul, Kırmızı Kedi Yayınevi, Eylül 2011, 383 sayfa. - (Irak) Yasmina Khadra, Çev. Nuriye Yiğitler, Bağdat’ın Sirenleri, Ankara, Destek Yayınları, Şubat 2007, 231 sayfa. - (Mısır) Necib Mahfuz, Çev. Volkan Atmaca, Ezilenler, İstanbul, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2011, 407 sayfa. - (Fas) Tahar Ben Jelloun, Çev. F. Gönül Akgerman, Ülkemde, İstanbul, Kırmızı Kedi Yayınevi, Mayıs2012,128 sayfa. - (Sudan) Jamal Mahjoub, Çev. Şirin Okyayüz Yener, Kayıp Enlemler, İstanbul, YKY, Ocak 2008, 219 sayfa. - (Mısır) Ala El Asvani, Çev. Avi Pardo, Yakupyan Apartmanı, İstanbul, Merkez Yayınları, Ocak 2008, 224 sayfa. - (Hindistan) Dominique Lapierre-Larry Collins, Çev. Ömer Butur, Bu Gece Özgürlük, İstanbul, e Yayınları, 2002, 573 sayfa. - Cezayir) Assia Djebar, Çev. Olcay Geridönmez, Mezarı Olmayan Kadın, İstanbul, Evrensel Basım Yayın, Mayıs 2013, 151 sayfa. - (Afganistan) Afıg Rahimi, Çev. Volkan Yalçıntoklu, Sabır Taşı, İstanbul, Can Yayınları, Nisan 2010, 103 sayfa. - (Kudüs) Amos Oz, Çev. Elif Ayla, Pusudaki Panter, İstanbul, Doğan Kitap, Kasım 2012, 151 sayfa. - (Kudüs) Amos Oz, Çev. Gülden Şen, Aşk ve Karanlık, İstanbul, Doğan Kitap, 3. Baskı, Ekim 2007, 646 sayfa. - (İran) Annemarie Schwaszenbach, Çev. Melike Öztürk, İran’da Ölüm, İstanbul, İkaros Yayınları, Mayıs 2009, 144 sayfa. - (İran) Sadık Hidayet, Çev. Behçet Necatigil, Kör Baykuş, İstanbul, YKY, 9. Baskı, Şubat 2013, 95 sayfa. - (Suriye) Rafik Schami, Çev. Mustafa Tüzel, Gece ile Sabah Arasında Yolculuk, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1999, 412 sayfa. - (Mısır) Necip Mahfuz, Çev. Bedrettin Aytaç, Han el Halili, İstanbul, Hitkitap, Temmuz 2011, 256 sayfa. - (Sudan) Tayeb Salih, Çev. Adnan Cihangirli, Kuzeye Göç Mevsimi, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2011, 136 sayfa. - (Mısır) Gilbert Sinoue, Çev. Gönül Akgerman, Yasemin Kokusu, İstanbul, Can Yayınları, 3. Basım, Kasım 2011, 445 sayfa. - (Mısır) Gilbert Sinoue, Çev. Gönül Akgerman, Taşların Çığlığı, İstanbul, Can Yayınları, Kasım 2011, 370 sayfa. - (Kudüs) Dominique Lapierre-Larry Collins, Çev. Aydın Emeç, Kudüs Ey Kudüs, İstanbul, e Yayınları, 3. Basım, 2006, 656 sayfa. (Novels above are presented as example/suggestion. List of novels changes in each semester. Students can take either one of the novels taking place in the list or another novel out of the list through consulting to the instructor as homework.)
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)
 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

PQ 14

PQ 15

PQ 16

PQ 17

PQ 18

LO1

 

4

  

5

     

2

      

5

LO2

 

4

  

5

     

4

      

5

LO3

5

4

3

 

5

 

5

4

2

3

5

      

5

* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High