SHM201


Course Title Course Code Program Level
PROFESSIONAL ETHICS SHM201 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
03
(Fall)
14 10 6 30 1 1

Teaching Staff Öğr.Gör.Mukaddes BOZKURT
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites None
Recommended Optional Programme Component None
Course Objectives The objective of this course is to provide the students with effective communication competence with other health care workers, patients and their relatives in the work environment and to ensure that they behave with ethical principles by knowing the ethical and legal rules in working life
Course Content Definitions of ethics, ethics and professional ethics, definition and reasons of social corruption, the concept of written and unwritten rules in society, comparison of ethics and law. Deontology, health workers-patient relations, patient rights, informed consent concepts and applications. Applied ethics.
Learning Outcomes (LO) LO1- Knows the concepts of ethics and morality LO2-.Knows and applies the principles of professional ethics LO3-Apply patient rights according to the rules of law. LO4- The physician and / or health care worker - obey ethical rules in patient relationships. LO5- Knows professional and social corruption.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Course Introduction: Introduction, Objectives and Learning Objectives
2. Week Ethical and Moral concept definitions, histories
3. Week Unwritten rules in society
4. Week Consequences of ethical conduct and unethical behavior
5. Week Social Degeneration
6. Week Law and Ethics
7. Week Mid term
8. Week Definition and history of professional ethics
9. Week Applied ethics
10. Week Medical deontology, medical ethics, comparison of the concepts of law
11. Week Types of doctor-patient relationships and patient rights and ethics committee concepts
12. Week Other Healthcare Professionals - Patient Relationships
13. Week Informed Consent and Types
14. Week Examining the consequences of unethical behavior in professional corruption and professional life
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References ALGÜL Hüseyin, Osman ÇETİN, Mustafa ÖCAL, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İstanbul,1998 AYDIN İnayet Pehlivan, Yönetsel Mesleki Ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, Ankara,2002 BAYDAR Tülay, Yönetim Etiğine Genel Bakış,Türk idare dergisi, Sayı:449,2005 BİLEN Mürüvvet, İnsan İlişkileri, Ecem Yayıncılık, Ankara, 2000 ÇAVUŞOĞLU Turgay, Etik DİNÇER Kurtuluş, Felsefe, Doğan yayıncılık, Ankara,2003 ERDEM Selman, Felsefe, İstanbul, 1999 KIREL Çiğdem, Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi, 2000 KUBİLAY Serdar, Etik Daima, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 426–2003/4 NAZİK M. Hamil, Ateş BAYAZIT, İnsan İlişkileri ve iletişim, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2003 USLU Salim,İş Etiğinde Geleneği ve Yeniliği Harmanlayabilmek, Gorus:Ocak,2001 VAROL Ahmet, İnsan İlişkileri, M.E. B. Ankara,2004 YAMANLAR Emine, İnsan İlişkileri, İstanbul, 2004 WERNER İsabel, Çev; Vedat ÜNER, Liderlik ve Yönetim, İstanbul,1993
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)

 

P

Q

1

P

Q

2

P

Q

3

P

Q

4

P

Q

5

P

Q

6

P

Q

7

P

Q

8

P

Q

9

P

Q

10

P

Q

11

P

Q

12

P

Q

13

P

Q

14

P

Q

15

P

Q

16

P

Q

17

P

Q

18

P

Q

19

P

Q

20

P

Q

21

P

Q

22

P

Q

23

P

Q

24

P

Q

25

P

Q

26

P

Q

27

P

Q

28

P

Q

29

P

Q

30

P

Q

31

P

Q

32

LO1

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

5

1

0

0

4

3

0

0

0

0

1

LO2

0

3

3

0

0    

0

4

0

0

0

3

0

0

3

3

3

3

3

0

2

3

5

2

0

0

4

3

2

0

0

3

3

LO3

0

2

2

0

0

0

4

0

0

0

3

0

0

3

3

3

2

2

0

2

2

5

2

0

0

4

3

2

0

0

2

3

LO4

0

3

3

0

0

0

4

0

0

0

3

0

0

3

3

3

3

3

0

0

2

5

2

0

0

4

3

0

0

0

0

3

LO5

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

3

5

1

0

0

4

3

1

0

0

0

1

 * Contribution Level : 1 Very low    2 Low     3 Medium     4 High      5 Very High