YBS 506


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER YBS 506 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ulusal ve uluslararası düzeylerde işletmelere rekabet gücü kazandırmak, stratejik hedeflerine ulaşmayı desteklemek maksadıyla, geleceğin yöneticilerini çağdaş bilişim sistemlerinin altyapıları ve uygulama alanlarını, bu sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi konularında gerekli bilgi ve becerileri edindirmektir.
Dersin İçeriği Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve temel kavramlar, ne olduğu, yapısı, kullanım alanları, dijital teknolojilerdeki gelişmeler ile iş dünyasının ve sosyal hayatın nasıl etkilendiği incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler; 1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ile ilgili temel kavramları, organizasyonlarda nasıl kullanıldıklarını bilgi ve kavrama düzeyinde tanımlayabileceklerdir. 2. İşletmenin rekabetçiliğini artırabilmek için çeşitli Bilgi ve İletişim Teknolojilerini uygulama düzeyinde kullanabileceklerdir. 3. Bilişim Sistemlerini destekleyen altyapıların nasıl çalıştığını bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinde öğreneceklerdir. 4. Bilişim Sistemi uygulamalarının neler olduğunu bilgi ve kavrama düzeyinde bilecekleredir. 5. İşletme ve gerçek hayatta karşılaşılan problemleri BİT ile çözebilecek bilgi ve becerileri edineceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Gelişmeler dersinin tanıtımı, hedefler ve temel kavramlara giriş
2. Hafta Bilgi, Teknoloji, Bilişim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Teknolojilerinin İşletme Faaliyetlerine Etkisi
3. Hafta Tarihi Süreçte Bilişim Teknolojileri
4. Hafta Günümüz Bilişim Teknolojileri Yaklaşımları (Mobil Uygulamalar, Sosyal Ağlar, Sanallaştırma, Bulut Bilişim, Sanal Gerçeklik)
5. Hafta Günümüz Bilişim Teknolojileri Yaklaşımları (Arttırılmış Gerçeklik, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, İnternet ve Kablosuz Teknoloji, Bilgi Güvenliği)
6. Hafta Geleceğe Yönelik Bilişim Teknolojileri Yaklaşımları (Cihaz Örgüsü, Çevresel Kullanıcı Deneyimi, Üç Boyutlu Yazıcı Malzemeleri, Her Şeyin Bilgisi, Gelişmiş Makine Öğrenmesi)
7. Hafta Geleceğe Yönelik Bilişim Teknolojileri Yaklaşımları (Otonom Aracılar ve Nesneler, Uyarlanabilir Güvenlik Mimarisi, Gelişmiş Sistem Mimarisi, Örgü Uygulama ve Servis Mimarisi, Nesnelerin İnterneti Platformları)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bireysel Sunumlar
10. Hafta Bireysel Sunumlar
11. Hafta Bireysel Sunumlar
12. Hafta Bireysel Sunumlar
13. Hafta Proje ve Dönem Ödevi Sunumları
14. Hafta Proje ve Dönem Ödevi Sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 20
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yönetim Bilişim Sistemleri -Dijital İşletmeyi Yönetme, Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon. Nobel Yayın Dağıtım, 2011 Laudon, K. C. ve Laudon, J. P., Management Information Systems, Managing the Digital Firm, 13th Ed. Pearson, 2011. İlgili Diğer Açık Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi